Оператори: Telia, Tre, TDC, Tele2, Telenor, Ventelo 
Валута: SEK 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.

Процент на цената на SMS без ДДС.

Цена на SMS с вкл. ДДС Цена на SMS без ДДС %
200,00 SEK 160,00 SEK 63,00 %
150,00 SEK 120,00 SEK 63,00 %
100,00 SEK 80,00 SEK 63,00 %
75,00 SEK 60,00 SEK 63,00 %
60,00 SEK 48,00 SEK 63,00 %
50,00 SEK 40,00 SEK 63,00 %
40,00 SEK 32,00 SEK 63,00 %
30,00 SEK 24,00 SEK 63,00 %
25,00 SEK 20,00 SEK 63,00 %
20,00 SEK 16,00 SEK 63,00 %
15,00 SEK 12,00 SEK 58,00 %
10,00 SEK 8,00 SEK 58,00 %
5,00 SEK 4,00 SEK 48,00 %
3,00 SEK 2,40 SEK 42,00 %