Оператори: MT:S, Telenor, VIP 
Валута: RSD 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

MTS

Цена на SMS с вкл. ДДС Цена на SMS без ДДС Постъпление %
30,00 RSD 25,00 RSD 9,75 RSD 39,00 %
36,00 RSD 30,00 RSD 11,70 RSD 39,00 %
60,00 RSD 50,00 RSD 19,50 RSD 39,00 %
90,00 RSD 75,00 RSD 29,25 RSD 39,00 %
120,00 RSD 100,00 RSD 39,00 RSD 39,00 %
180,00 RSD 150,00 RSD 58,50 RSD 39,00 %
200,00 RSD 200,00 RSD 78,00 RSD 39,00 %
360,00 RSD 300,00 RSD 117,00 RSD 39,00 %
480,00 RSD 400,00 RSD 156,00 RSD 39,00 %
600,00 RSD 500,00 RSD 195,00 RSD 39,00 %
720,00 RSD 600,00 RSD 234,00 RSD 39,00 %
840,00 RSD 700,00 RSD 273,00 RSD 39,00 %

Telenor

Цена на SMS с вкл. ДДС Цена на SMS без ДДС Постъпление %
30,00 RSD 25,00 RSD 8,80 RSD 35,20 %
36,00 RSD 30,00 RSD 10,67 RSD 35,55 %
60,00 RSD 50,00 RSD 18,55 RSD 37,10 %
90,00 RSD 75,00 RSD 32,14 RSD 42,85 %
120,00 RSD 100,00 RSD 45,70 RSD 45,70 %
180,00 RSD 150,00 RSD 71,48 RSD 47,65 %
240,00 RSD 200,00 RSD 95,50 RSD 47,75 %
360,00 RSD 300,00 RSD 157,05 RSD 52,35 %
480,00 RSD 400,00 RSD 209,60 RSD 52,40 %
600,00 RSD 500,00 RSD 284,50 RSD 56,90 %
720,00 RSD 600,00 RSD 314,40 RSD 52,40 %
840,00 RSD 700,00 RSD 430,15 RSD 61,45 %

VIP

Цена на SMS с вкл. ДДС Цена на SMS без ДДС Постъпление %
30,00 RSD 25,00 RSD 10,70 RSD 42,80 %
36,00 RSD 30,00 RSD 13,10 RSD 43,65 %
60,00 RSD 50,00 RSD 22,70 RSD 45,40 %
90,00 RSD 75,00 RSD 34,69 RSD 46,25 %
120,00 RSD 100,00 RSD 46,70 RSD 46,70 %
180,00 RSD 150,00 RSD 70,73 RSD 47,15 %
240,00 RSD 200,00 RSD 94,70 RSD 47,35 %
360,00 RSD 300,00 RSD 142,65 RSD 47,55 %
480,00 RSD 400,00 RSD 190,80 RSD 47,70 %
600,00 RSD 500,00 RSD 238,75 RSD 47,75 %
720,00 RSD 600,00 RSD 286,80 RSD 47,80 %
840,00 RSD 700,00 RSD 334,60 RSD 47,80 %