Оператори: Orange, Vodafone, Cosmote Romania. 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  
Цената на MT съобщение e 0,04 EUR

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Стъпка I Постъпление % Стъпка II Постъпление % Стъпка III Постъпление %
1,08 EUR 0,90 EUR 0,31 EUR 34,00 % 0,31 EUR 34,62 % 0,32 EUR 35,24 %
3,60 EUR 3,00 EUR 1,14 EUR 38,00 % 1,16 EUR 38,75 % 1,19 EUR 39,50 %