Всички държави

Филипини 

Оператори: Smart, Globe 
Валута: PHP 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 180 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
10,00 PHP 8,93 PHP 3,84 PHP 43,00 %
60,00 PHP 53,57 PHP 23,04 PHP 43,00 %
100,00 PHP 89,29 PHP 38,39 PHP 43,00 %