Оператори: Orange, Moldcell, IDC, Unite 
Валута: MDL 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 60 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
11,00 MLD 9,17 MLD 1,81 MLD 19,75 %
20,00 MLD 16,67 MLD 3,93 MLD 23,60 %
33,00 MLD 27,50 MLD 7,00 MLD 25,45 %
40,00 MLD 33,33 MLD 8,65 MLD 25,95 %