Всички държави

Люксембург 

Оператори: LuxGSM, Tango, VOXMobile 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС I II III
3,00 EUR 2,56 EUR 51,17 % 51,56 % 52,16 %