Оператори: Bitė, Telia (Omnitel), Tele2 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 45 дни, считано от края на месеца.  

Процент от цената на SMS съобщение към получателя, без включен ДДС.

Кратък номер: 1398

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление (50,70 %)
0,30 EUR* 0,25 EUR 0,13 EUR
0,40 EUR* 0,33 EUR 0,17 EUR
0,50 EUR 0,41 EUR 0,21 EUR
0,60 EUR 0,50 EUR 0,25 EUR
0,70 EUR 0,58 EUR 0,29 EUR
0,80 EUR 0,66 EUR 0,33 EUR
0,90 EUR 0,74 EUR 0,38 EUR
1,00 EUR 0,83 EUR 0,42 EUR
1,20 EUR 0,64 EUR 0,50 EUR
1,50 EUR 1,24 EUR 0,63 EUR
2,00 EUR 1,65 EUR 0,84 EUR
2,50 EUR 2,07 EUR 1,05 EUR
3,00 EUR 2,48 EUR 1,26 EUR
3,50 EUR 2,89 EUR 1,47 EUR
4,00 EUR 3,31 EUR 1,68 EUR
4,50 EUR 3,72 EUR 1,89 EUR
5,00 EUR 4,13 EUR 2,09 EUR
5,50 EUR 4,55 EUR 2,31 EUR
6,00 EUR 4,96 EUR 2,51 EUR
6,50 EUR 5,37 EUR 2,72 EUR
7,00 EUR 5,79 EUR 2,94 EUR
7,50 EUR 6,20 EUR 3,14 EUR
8,00 EUR 6,61 EUR 3,35 EUR
8,50 EUR 7,02 EUR 3,56 EUR
9,00 EUR 7,44 EUR 3,77 EUR
9,50 EUR 7,85 EUR 3,98 EUR
10,00 EUR 8,26 EUR 4,19 EUR

* При получаване на плащания чрез оператор Tele2 се прилагат постъпления от 40 %.

Кратък номер: 1679 (абонамент)

Можете да се абонирате за получаване на плащания със SMS съобщения. След като клиентът изпрати SMS съобщение с Вашата ключова дума до кратък номер 1679, абонаментът за SMS се активира автоматично, а таксата за услугата се удържа автоматично на всеки 30 дни. Клиентът се информира предварително чрез SMS съобщение за удържането на таксата . Клиентът може да прекрати абонамента по всяко време, като изпрати SMS съобщение с ключова дума STOP до кратък номер 1679. Цената за прекратяване на абонамента е 0,09 EUR.

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,20 EUR 49,00 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,42 EUR 50,70 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,63 EUR 50,70 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,84 EUR 50,70 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,05 EUR 50,70 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,26 EUR 50,70 %
3,50 EUR 2,89 EUR 1,47 EUR 50,70 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,68 EUR 50,70 %
4,50 EUR 3,72 EUR 1,89 EUR 50,70 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,09 EUR 50,70 %