Оператори: Tele2, LMT, Bite 
Валута: EUR 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ Ценообразуването зависи от Вашия месечен SMS оборот във всички държави. 
Стъпка I: 0 - 289,62 EUR/месец 
Стъпка II: 289,62 - 868,86 EUR/месец 
Стъпка III: virš 868,86 EUR/месец 

Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 60 дни, считано от края на месеца. 

Ключови думи за плащания, надвишаващи 4.27 EUR, се поръчват чрез свързване с Отдела за обслужване на клиенти.

Стъпка I

Цена на SMS за подателя Цена на SMS с ДДС LMT Постъпление LMT % TELE2 Постъпление TELE2 % Bite LV Постъпление Bite LV %
0,21 EUR 0,17 EUR 0,10 EUR 57,38 % 0,07 EUR 43,04 % 0,05 EUR 32,00 %
0,36 EUR 0,30 EUR 0,17 EUR 57,38 % 0,13 EUR 43,04 % 0,12 EUR 39,00 %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,24 EUR 57,38 % 0,18 EUR 43,04 % 0,17 EUR 42,00 %
0,71 EUR 0,59 EUR 0,34 EUR 57,38 % 0,25 EUR 43,04 % 0,26 EUR 44,00 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,48 EUR 57,38 % 0,36 EUR 43,04 % 0,37 EUR 44,00 %
1,07 EUR 0,88 EUR 0,50 EUR 57,38 % 0,38 EUR 43,04 % 0,39 EUR 44,00 %
1,35 EUR 1,12 EUR 0,64 EUR 57,38 % 0,48 EUR 43,04 % 0,49 EUR 44,00 %
1,42 EUR 1,17 EUR 0,67 EUR 57,38 % 0,50 EUR 43,04 % 0,51 EUR 44,00 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,71 EUR 57,38 % 0,53 EUR 43,04 % 0,57 EUR 46,00 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,95 EUR 57,38 % 0,71 EUR 43,04 % 0,76 EUR 46,00 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,19 EUR 57,38 % 0,89 EUR 43,04 % 0,95 EUR 46,00 %
2,85 EUR 2,36 EUR 1,35 EUR 57,38 % 1,02 EUR 43,04 % 1,09 EUR 46,00 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,42 EUR 57,38 % 1,07 EUR 43,04 % 1,14 EUR 46,00 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,90 EUR 57,38 % 1,42 EUR 43,04 % 1,59 EUR 48,00 %
4,27 EUR 3,53 EUR 2,03 EUR 57,38 % 1,52 EUR 43,04 % 1,69 EUR 48,00 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,37 EUR 57,38 % 1,78 EUR 43,04 % 1,98 EUR 48,00 %
6,00 EUR 4,96 EUR 2,85 EUR 57,38 % 2,13 EUR 43,04 % 2,38 EUR 48,00 %
7,00 EUR 5,79 EUR 3.23 EUR 57,38 % 2,49 EUR 43,04 % 2,78 EUR 48,00 %
8,00 EUR 6,61 EUR 3,79 EUR 57,38 % 2,84 EUR 43,04 % 3,17 EUR 48,00 %

Стъпка II

Цена на SMS за подателя Цена на SMS с ДДС LMT Постъпление LMT % TELE2 Постъпление TELE2 % Bite LV Постъпление Bite LV %
0,21 EUR 0,17 EUR 0,10 EUR 58,40 % 0,07 EUR 44,06 % 0,06 EUR 32,50 %
0,36 EUR 0,30 EUR 0,18 EUR 58,40 % 0,13 EUR 44,06 % 0,12 EUR 39,50 %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,24 EUR 58,40 % 0,18 EUR 44,06 % 0,17 EUR 42,50 %
0,71 EUR 0,59 EUR 0,34 EUR 58,40 % 0,26 EUR 44,06 % 0,26 EUR 44,50 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,48 EUR 58,40 % 0,37 EUR 44,06 % 0,37 EUR 44,50 %
1,07 EUR 0,88 EUR 0,51 EUR 58,40 % 0,39 EUR 44,06 % 0,39 EUR 44,50 %
1,35 EUR 1,12 EUR 0,65 EUR 58,40 % 0,49 EUR 44,06 % 0,50 EUR 44,50 %
1,42 EUR 1,17 EUR 0,68 EUR 58,40 % 0,52 EUR 44,06 % 0,52 EUR 44,50 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,72 EUR 58,40 % 0,55 EUR 44,06 % 0,58 EUR 46,50 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,96 EUR 58,40 % 0,73 EUR 44,06 % 0,77 EUR 46,50 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,21 EUR 58,40 % 0,91 EUR 44,06 % 0,96 EUR 46,50 %
2,85 EUR 2,36 EUR 1,38 EUR 58,40 % 1,04 EUR 44,06 % 1,10 EUR 46,50 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,45 EUR 58,40 % 1,09 EUR 44,06 % 1,15 EUR 46,50 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,93 EUR 58,40 % 1,46 EUR 44,06 % 1,61 EUR 48,50 %
4,27 EUR 3,53 EUR 2,06 EUR 58,40 % 1,56 EUR 44,06 % 1,71 EUR 48,50 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,41 EUR 58,40 % 1,82 EUR 44,06 % 2,00 EUR 48,50 %
6,00 EUR 4,96 EUR 2,90 EUR 58,40 % 2,19 EUR 44,06 % 2,41 EUR 48,50
7,00 EUR 5,79 EUR 3,38 EUR 58,40 % 2,55 EUR 44,06 % 2,81 EUR 48,50 %
8,00 EUR 6,61 EUR 3,86 EUR 58,40 % 2,91 EUR 44,06 % 3,21 EUR 48,50 %

Стъпка III

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС LMT Постъпление LMT % TELE2 Постъпление TELE2 % Bite LV Постъпление Bite LV %
0,21 EUR 0,17 EUR 0,10 EUR 59,43 % 0,08 EUR 45,0959,43 % 0,06 EUR 33,00 %
0,36 EUR 0,30 EUR 0,18 EUR 59,43 % 0,14 EUR 59,43 % 0,12 EUR 40,00 %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,24 EUR 59,43 % 0,18 EUR 59,43 % 0,18 EUR 43,00 %
0,71 EUR 0,59 EUR 0,35 EUR 59,43 % 0,27 EUR 59,43 % 0,27 EUR 45,00 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,49 EUR 59,43 % 0,37 EUR 59,43 % 0,37 EUR 45,00 %
1,07 EUR 0,88 EUR 0,52 EUR 59,43 % 0,40 EUR 59,43 % 0,40 EUR 45,00 %
1,35 EUR 1,12 EUR 0,67 EUR 59,43 % 0,51 EUR 59,43 % 0,50 EUR 45,00 %
1,42 EUR 1,17 EUR 0,70 EUR 59,43 % 0,53 EUR 59,43 % 0,53 EUR 45,00 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,74 EUR 59,43 % 0,56 EUR 59,43 % 0,58 EUR 47,00 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,98 EUR 59,43 % 0,74 EUR 59,43 % 0,78 EUR 47,00 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,23 EUR 59,43 % 0,93 EUR 59,43 % 0,97 EUR 47,00 %
2,85 EUR 2,36 EUR 1,40 EUR 59,43 % 1,06 EUR 59,43 % 1,11 EUR 47,00 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,47 EUR 59,43 % 1,12 EUR 59,43 % 1,17 EUR 47,00 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,97 EUR 59,43 % 1,49 EUR 59,43 % 1,62 EUR 49,00 %
4,27 EUR 3,53 EUR 2,10 EUR 59,43 % 1,59 EUR 59,43 % 1,73 EUR 49,00 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,45 EUR 59,43 % 1,86 EUR 59,43 % 2,02 EUR 49,00 %
6,00 EUR 4,96 EUR 2,95 EUR 59,43 % 2,24 EUR 59,43 % 2,43 EUR 49,00 %
7,00 EUR 5,79 EUR 3,44 EUR 59,43 % 2,61 EUR 59,43 % 2,84 EUR 49,00 %
8,00 EUR 6,61 EUR 3,93 EUR 59,43 % 2,98 EUR 59,43 % 3,24 EUR 49,00 %