Оператори: T-Mobile, Telenor, Vodafone 
Валута: HUF 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 105 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Telenor 304,99 HUF 240,15 HUF 98,82 HUF 41,15 %
T-Mobile 304,99 HUF 240,15 HUF 124,89 HUF 42,00 %
Vodafone 304,99 HUF 240,15 HUF 86,81 HUF 36,15 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Telenor 508,00 HUF 400,00 HUF 169,80 HUF 42,45 %
T-Mobile 508,00 HUF 400,00 HUF 173,40 HUF 43,35 %
Vodafone 508,00 HUF 400,00 HUF 159,40 HUF 39,85 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Telenor 704,99 HUF 555,11 HUF 238,70 HUF 43,00 %
T-Mobile 704,99 HUF 555,11 HUF 243,69 HUF 43,90 %
Vodafone 704,99 HUF 555,11 HUF 229,54 HUF 41,35 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Telenor 1016,00 HUF 800,00 HUF 347,60 HUF 43,45 %
T-Mobile 1016,00 HUF 800,00 HUF 354,80 HUF 44,35 %
Vodafone 1016,00 HUF 800,00 HUF 340,80 HUF 42,60 %