Всички държави

Германия 

Оператори: Debitel, T-Mobile, Vodafone D2, E-Plus, O2 Germany, Talkline, Mobilcom 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ Ценообразуването зависи от Вашия месечен SMS оборот във всички държави. 
Стъпка I: 0 - 1000 EUR/месец 
Стъпка II: 1000 - 3000 EUR/месец 
Стъпка III: 3000 - 10000 EUR/месец 
Стъпка IV: virš 10000 EUR/месец 

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Стъпка I Постъпление % Стъпка II Постъпление % Стъпка III Постъпление % Стъпка IV Постъпление %
1,99 EUR 1,67 EUR 0,93 EUR 55,50 % 0,94 EUR 56,12 % 0,95 EUR 56,74 % 0,96 EUR 57,37 %
2,99 EUR 2,51 EUR 1,39 EUR 55,50 % 1,42 EUR 56,35 % 1,44 EUR 57,21 % 1,46 EUR 58,07 %
3,99 EUR 3,35 EUR 1,86 EUR 55,50 % 1,89 EUR 56,44 % 1,92 EUR 57,37 % 1,95 EUR 58,31 %
4,99 EUR 2,33 EUR 2,33 EUR 2,37 % 56,51 EUR 2,41 % 2,41 EUR 57,52 % 2,45 EUR 58,53 %