Оператори: Magticom, Geocell, Beeline 
Валута: GEL 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Geocell 1,06 GEL 0,89 GEL 0,27 GEL 30,00 %
Magticom 1,06 GEL 0,89 GEL 0,23 GEL 26,00 %
Beeline 1,06 GEL 0,89 GEL 0,18 GEL 20,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Geocell 2,24 GEL 1,89 GEL 0,57 GEL 30,00 %
Magticom 2,24 GEL 1,89 GEL 0,49 GEL 26,00 %
Beeline 2,24 GEL 1,89 GEL 0,38 GEL 20,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Geocell 3,42 GEL 2,89 GEL 0,87 GEL 30,00 %
Magticom 3,42 GEL 2,89 GEL 0,75 GEL 26,00 %
Beeline 3,42 GEL 2,89 GEL 0,58 GEL 20,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Geocell 4,60 GEL 3,89 GEL 1,17 GEL 30,00 %
Magticom 4,60 GEL 3,89 GEL 1,01 GEL 26,00 %
Beeline 4,60 GEL 3,89 GEL 0,78 GEL 20,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Geocell 5,00 GEL 4,23 GEL 1,27 GEL 30,00 %
Magticom 5,00 GEL 4,23 GEL 1,10 GEL 26,00 %
Beeline 5,00 GEL 4,23 GEL 0,85 GEL 20,00 %