Оператори: Orange, SFR, Bouygues 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС I II III
1,50 EUR 1,25 EUR 51,00 % 52,00 % 53,00 %
2,00 EUR 1,67 EUR 51,00 % 52,00 % 53,00 %
3,00 EUR 2,51 EUR 51,00 % 52,00 % 53,00 %
4,50 EUR 3,76 EUR 51,00 % 52,00 % 53,00 %