Всички държави

ФИНЛАНДИЯ

Оператори: Sonera, DNA, Elisa, Saunalahti 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 150 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цената на MT съобщение e 0,08 EUR.

Цена на SMS с включен ДДС Цена на SMS без включен ДДС %
1,00 EUR0,81 EUR46,00 %
2,00 EUR1,61 EUR56,00 %