Оператори: LMT, Elisa, Tele2 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 60 дни, считано от края на месеца.

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
0,75 EUR 0,63 EUR 0,32 EUR 50,79 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,43 EUR 51,81 %
1,65 EUR 1,38 EUR 0,72 EUR 52,17 %
3,25 EUR 2,71 EUR 1,47 EUR 54,24 %
5,00 EUR 4,17 EUR 2,29 EUR 54,92 %