Оператори: T-Mobile, O2, Vodafone, Volny, U:fon. 
Валута: CZK 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС I II III
50,00 CZK 14,32 CZK 45,38 % 45,76 % 46,14 %
79,00 CZK 65,29 CZK 45,37 % 46,38 % 47,39 %
99,00 CZK 81,82 CZK 50,42 % 51,21 % 52,01 %