Оператори: Cyta-Vodafone, MTN 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,31 EUR 1,10 EUR 0,36 EUR 33,10 %
4,04 EUR 3,39 EUR 1,24 EUR 36,50 %