Оператори: T-Mobile, VIPnet, Tele2 
Валута: HRK 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
VIPnet 10,00 HRK 8,00 HRK 3,85 HRK 48,10 %
Tele2 10,00 HRK 8,00 HRK 2,76 HRK 34,55 %
T-mobile 10,00 HRK 8,00 HRK 4,00 HRK 50,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
VIPnet 20,00 HRK 16,00 HRK 7,91 HRK 49,45 %
Tele2 20,00 HRK 16,00 HRK 5,78 HRK 36,10 %
T-mobile 20,00 HRK 16,00 HRK 8,20 HRK 51,25 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
VIPnet 40,00 HRK 32,00 HRK 16,03 HRK 50,10 %
Tele2 40,00 HRK 32,00 HRK 11,79 HRK 36,85 %
T-mobile 40,00 HRK 32,00 HRK 16,61 HRK 51,90 %