Всички държави

Колумбия 

Оператори: Claro, Movistar, Tigo 
Валута: COP 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 150 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Claro 3596,00 COP 3100,00 COP 558,00 COP 18,00 %
Movistar 3596,00 COP 3100,00 COP 434,00 COP 14,00 %
Tigo 3596,00 COP 3100,00 COP 837,00 COP 27,00 %