Оператори: Mobiltel, Globul, Vivacom 
Валута: BGN 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 195 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Globul 1,20 BGN 1,00 BGN 0,38 BGN 37,50 %
Mtel 1,20 BGN 1,00 BGN 0,41 BGN 40,50 %
Vivacom 1,20 BGN 1,00 BGN 0,34 BGN 34,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Globul 2,40 BGN 2,00 BGN 0,77 BGN 38,50 %
Mtel 2,40 BGN 2,00 BGN 0,81 BGN 40,50 %
Vivacom 2,40 BGN 2,00 BGN 0,70 BGN 35,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Globul 4,80 BGN 4,00 BGN 1,56 BGN 39,00 %
Mtel 4,80 BGN 4,00 BGN 1,62 BGN 40,50 %
Vivacom 4,80 BGN 4,00 BGN 1,42 BGN 35,50 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Globul 6,00 BGN 5,00 BGN 1,95 BGN 39,00 %
Mtel 6,00 BGN 5,00 BGN 2,03 BGN 40,50 %
Vivacom 6,00 BGN 5,00 BGN 1,78 BGN 35,50 %