Всички държави

Босна и Херцеговина 

Оператори: BH Mobile, HT-ERONET, T-Mobile
Валута: BAM 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
BH Mobile 0,59 BAM 0,50 BAM 0,20 BAM 40,00 %
HT-ERONET 0,59 BAM 0,50 BAM 0,18 BAM 36,00 %
T-Mobile 0,59 BAM 0,50 BAM 0,20 BAM 40,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
BH Mobile 1,40 BAM 1,20 BAM 0,52 BAM 43,15 %
HT-ERONET 1,40 BAM 1,20 BAM 0,43 BAM 35,65 %
T-Mobile 1,40 BAM 1,20 BAM 0,51 BAM 42,35 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
BH Mobile 3,51 BAM 3,00 BAM 1,50 BAM 50,00 %
HT-ERONET 3,51 BAM 3,00 BAM 1,08 BAM 36,00 %
T-Mobile 3,51BAM 3,00BAM 1,35BAM 45,00 %