Оператори: Proximus, Mobistar, Base, Telenet 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Кратки номера Цена на SMS с ДДС Цена на SMS без ДДС Постъпление %
6014 1,00 EUR 0,83 EUR 0,30 EUR - 0,37 EUR* 36,00 % - 45,00 %*
6027 2,00 EUR 1,65 EUR 0,74 EUR - 0,99 EUR* 45,00 % - 60,00 %*

* Дялът зависи от оператора.