Оператори: MTS, Velcom, life:). 
Валута: BYN 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 75 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Velcom

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
3,50 BYN 2,80 BYN 0,76 BYN 27,00 %
2,00 BYN 1,60 BYN 0,43 BYN 27,00 %
1,50 BYN 1,20 BYN 0,32 BYN 27,00 %
1,00 BYN 0,80 BYN 0,22 BYN 27,00 %

MTS

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
3,11 BYN 2,49 BYN 0,67 BYN 27,00 %
2,08 BYN 1,66 BYN 0,45 BYN 27,00 %
1,56 BYN 1,25 BYN 0,34 BYN 27,00 %
1,04 BYN 0,83 BYN 0,22 BYN 27,00 %

life:)

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
3,87 BYN 3,10 BYN 0,84 BYN 27,00 %
2,22 BYN 1.78 BYN 0,48 BYN 27,00 %
1,65 BYN 1,32 BYN 0,36 BYN 27,00 %
1,14 BYN 0,91 BYN 0,25 BYN 27,00 %