Przekaz pieniężny do odbioru gotówką

Typ nadawcy Bank odbiorcy / lokalizacja Kraj wysyłający Kraj odbiorcy Opłata Waluta Przyjęte do realizacji Dociera do banku / lokalizacji odbiorcy
Klienci prywatni Globus bank Globalnie, z wyjątkiem zakazanych więcej informacji... Ukraina (brak opłaty stałej) 2,3% od kwoty przekazanej EUR 24/7/365 do 10 minut
Klienci prywatni PrivatBank Globalnie, z wyjątkiem zakazanych więcej informacji... Ukraina (brak opłaty stałej) 2,3% od kwoty przekazanej EUR 24/7/365 do 10 minut
Globus Bank: anulowanie przelewu – 2 EUR; dochodzenie w sprawie przelewu – 2 EUR
PrivatBank: anulowanie przelewu – 2 EUR