+

Prowizja systemu Paysera

Liczba operacji za ostatnie 30 dni Obrót za ostatnie 30 dni Procent Minimalna Maksymalna
0 - 50 transakcji 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transakcji 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transakcji 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transakcji 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 transakcji 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transakcji >37 500 EUR Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta
Prowizja Shopify Liczba operacji za ostatnie 30 dni Obrót za ostatnie 30 dni Procent Minimalna Maksymalna
0,45*% +
0 - 50 transakcji 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transakcji 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transakcji 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transakcji 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10  EUR 0,35 EUR
501 - 750 transakcji 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10  EUR 0,30 EUR
>750 transakcji >37 500 EUR Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta
Liczba operacji za ostatnie 30 dni Obrót za ostatnie 30 dni Procent Minimalnie Maksymalnie
0 - 50 operacji 0 - 2 500 EUR 2,40% 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 operacji 2501 - 7 500 EUR 2,20% 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 operacji 7501 - 12 500 EUR 1,80% 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 operacji 12 501 - 25 000 EUR 1,50% 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 operacji 25 001 - 37 500 EUR 1,00% 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 operacji >37 500 EUR Sporządzamy indywidualną ofertę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta

Dodatkowe informacje

  • W przypadku sprzedaży towarów lub usług o podwyższonym ryzyku mogą obowiązywać indywidualne ceny.
  • Prowizja jest obliczana z dokładnością do centów, zaokrąglając w większą stronę.
  • W przypadku kilku różnych kategorii projektów ceny są stosowane do każdego projektu osobno, ale poziom obrotu i liczba transakcji zostaną obliczone dla wszystkich projektów.
  • Zwrot pieniędzy na rachunek płatnika zależy od banku płatnika. Tutaj znajdziesz opłaty za przelewy w euro i innych walutach (prowizja za księgowanie płatności nie jest zwracana).
  • Dla merchantów z Kosowa stosowana jest 1% stała opłata za Paysera Banklink i PIS wszystkich banków.