Pdf
Wróć do spisu treści

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.08.2021

Warunki korzystania z konta karty płatniczej „Visa“

Te Warunki dotyczą Państwa konta i karty płatniczej „Visa“. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Kopię niniejszych Warunków mogą Państwo w każdej chwili pobrać ze swojego konta poprzez zalogowanie się za pośrednictwem naszej strony internetowej.

.

UAB ,,Finansinės paslaugos ,,Contis““ zapewnia usługi pieniądza elektronicznego – konto „Visa” i kartę płatniczą „Visa”. Dystrybutor może przelać środki z Twojego konta na pokrycie transakcji dokonanych za pomocą karty płatniczej „Visa“.

Definicje użyte w niniejszych Warunkach:

„Dystrybutor” – strona trzecia, „Paysera LT“, UAB, która w naszym imieniu świadczy usługi w zakresie kont i kart; kod osoby prawnej 300060819; Licencja instytucji pieniądza elektronicznego nr 1, wydana 27.09.2012 r.; instytucją, która wydała licencję i ją nadzoruje, jest Bank Litwy www.lb.lt; dane dotyczące „Paysera LT“, UAB są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej.

„Ty” – posiadacz konta, który jest upoważnionym użytkownikiem konta karty płatniczej „Visa“ i karty płatniczej „Visa“, a także posiadacz karty dodatkowej.

„My”, „nas” lub „nasz” oznacza UAB „Finansinės paslaugos „Contis““ lub Dystrybutora działającego w naszym imieniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta:

Wydawcą Państwa konta karty płatniczej Paysera i karty płatniczej „Visa“ jest UAB Finansinės paslaugos Contis, kod spółki 304406236, wpisana do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litewskiej, adres siedziby – Gedimino pr. 20, Wilno, Litwa, licencja instytucji pieniądza elektronicznego nr 53, wydana przez Bank Litwy, organ nadzorczy, w dniu 23 lipca 2019 r., z siedzibą przy Gedimino pr. 6, LT-01103, Wilno, Litwa, numer telefonu +370 800 50 500. Więcej informacji o Banku Litwy można znaleźć na stronie https://www.lb.lt/lt. Dystrybutorem Państwa karty „Visa“ jest „Paysera LT“, UAB.

1. Czym jest konto i karta płatnicza „Visa“?

Konto karty płatniczej „Visa“ to konto pieniądza elektronicznego, z którego można dokonywać i otrzymywać płatności.

Karta płatnicza „Visa“ to karta płatnicza „Visa“, z której można korzystać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie akceptowane są karty „Visa“. Za pomocą tej karty można płacić za towary i usługi online, w sklepach, telefonicznie oraz wypłacać gotówkę z bankomatu.

Kartą płatniczą „Visa“ można zapłacić tylko poprzez wpłacenie pieniędzy na jej konto z góry, dlatego przed dokonaniem przelewu lub płatności kartą upewnij się, że na koncie karty płatniczej „Visa“ jest wystarczające saldo. Środki na koncie karty płatniczej „Visa“ nie są depozytem bankowym i za ich przechowywanie nie są płacone odsetki.

2. Dla kogo są świadczone usługi konta płatniczego i karty „Visa“?

Konto i kartę płatniczą „Visa“ mogą posiadać mieszkańcy EOG, którzy ukończyli 16 lat. Możesz ubiegać się o zamówienie tylko wtedy, gdy jesteś klientem Dystrybutora (masz konto Paysera, przeszedłeś procedury weryfikacji klienta wymagane przez Dystrybutora i potwierdziłeś swoją tożsamość). Aby otworzyć konto, musisz podać adres e-mail i numer telefonu komórkowego, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Do każdego adresu można przypisać maksymalnie cztery konta na osobę i maksymalnie dwadzieścia kont na osobę prawną.

3. Czy na moim koncie Paysera mogę zamówić dodatkową kartę płatniczą „Visa“ dla innej osoby?

Mogą Państwo zamówić dodatkową kartę płatniczą „Visa“ dla dodatkowego posiadacza karty, ale może to wiązać się z opłatą określoną w tabeli opłat i limitów (dział 33). Dodatkowy posiadacz karty musi mieć co najmniej 14 lat. Zamawiając kartę dodatkową dla innej osoby, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy wydali kartę tej osobie i aby dodatkowy użytkownik karty mógł autoryzować transakcje w Państwa imieniu. Dodatkowy posiadacz karty ma dostęp do środków na karcie płatniczej „Visa“ i podlega tym samym limitom.

Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszelkie operacje wykonane przez posiadacza karty dodatkowej, korzystanie z karty dodatkowej oraz wszelkie opłaty, które mogą mieć zastosowanie do posiadacza karty dodatkowej.

4. Jak założyć konto karty płatniczej „Visa“?

Możesz ubiegać się o założenie konta karty za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Przed założeniem konta i wydaniem karty poprosimy Cię o potwierdzenie tożsamości, a także możemy poprosić Cię o potwierdzenie miejsca zamieszkania. Może być wymagane przedstawienie dowodu tożsamości takiego jak paszport, prawo jazdy, dowód osobisty, rachunki za czynsz lub opłaty komunalne, wyciągi bankowe i inne dokumenty. Będziemy również musieli przeprowadzić weryfikację drogą elektroniczną.

Zamawiając kartę (karty), musisz mieć na swoim koncie „Paysera“ wystarczające środki na pokrycie kosztów wydania i dostarczenia karty oraz opłat administracyjnych za jeden miesiąc. Jeśli saldo na koncie „Paysera“ będzie niewystarczające, nie będziesz mógł zamówić karty (kart).

Opłaty za wydanie i dostarczenie karty są potrącane automatycznie po złożeniu zamówienia, a miesięczna opłata administracyjna za kartę jest potrącana w momencie aktywacji karty.

Karta dostarczana jest pod wskazany przez Ciebie adres w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od złożenia zamówienia. Jeśli nie otrzymałeś karty w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, musisz o tym powiadomić Instytucję.

W przypadku ustalenia, że nie otrzymałeś karty nie z własnej winy, wysłana karta zostanie trwale zablokowana, a nowa karta zostanie wyprodukowana i wysłana do Ciebie bezpłatnie. Jeśli nie otrzymałeś drugiej karty, nową możesz odebrać w Centrum Obsługi Klienta „Paysera“.

5. Jak aktywować kartę?

Gdy otrzymasz nową kartę, musisz podpisać się na pasku podpisu po drugiej stronie karty.

Następnie koniecznie aktywuj kartę. Możesz to zrobić, logując się na swoje konto karty płatniczej „Visa“ na stronie www.paysera.com.

Musisz również uzyskać kod PIN, aby dokonywać płatności i wypłacać gotówkę w bankomatach. Kod PIN możesz znaleźć podczas aktywacji karty na swoim koncie.

Aktywując kartę, zgadzasz się z niniejszymi Warunkami. Wszystkie postanowienia Umowy Ramowej o Usługi Płatnicze dla Klientów Detalicznych i Biznesowych oraz załącznika „Środki płatnicze“ również mają zastosowanie w stosunku do Ciebie (w przypadku zakładania konta).

Twoja karta musi zostać aktywowana w ciągu 3 miesięcy od jej wyprodukowania, w przeciwnym razie zostanie automatycznie zablokowana, a Twoje konto zamknięte.

Jeśli zamówiłeś kartę dla innej osoby, jesteś odpowiedzialny za dostarczenie tej osobie informacji potrzebnych do aktywacji karty i uzyskania kodu PIN. Jeżeli posiadacz karty dodatkowej zacznie korzystać z karty, traktujemy to jako potwierdzenie, że przekazałeś mu niniejsze Warunki i on się z nimi zgodził.

Jeśli koperta jest uszkodzona lub istnieje podejrzenie, że karta mogła zostać wyjęta z koperty, nie aktywuj otrzymanej pocztą karty, lecz powiadom o tym Dystrybutora (w ciągu 24 godzin) i zwróć kopertę z kartą do Dystrybutora.

6. Jak zmienić swój PIN?

Możesz zmienić swój kod PIN w bankomatach oferujących tę usługę. Lista bankomatów oferujących tę usługę jest dostępna pod adresem https://www.visa.com/atmlocator. Możesz otrzymać przypomnienie kodu PIN na swoim koncie na www.paysera.com.

7. Jak doładować konto karty płatniczej „Visa“?

Możesz przelać środki na swoje konto karty, logując się na swoje konto Paysera na www.paysera.com.

Czas zaksięgowania środków na Twoje konto zależy od sposobu doładowania konta. Nie możesz wpłacić pieniędzy na swoje konto, dokonując przelewu z karty. Kwota doładowania nie może przekraczać salda konta, z którego dokonujesz doładowania.

Płatności na Twoje konto mogą podlegać opłatom, patrz tabela „Opłaty i limity” (dział 33). Twoje konto i karta podlegają pewnym limitom i wymogom użytkowania; takie limity i wymagania są szczegółowo opisane w tabeli „Opłaty i limity” (dział 33). Zastrzegamy sobie prawo do niedokonania płatności, jeśli podejrzewamy, że może to być związane z nielegalną działalnością lub w innych wyjątkowych okolicznościach.

Gdy tylko otrzymamy wpłacone środki, pojawią się one na Twoim koncie i będą mogły zostać wykorzystane. W przypadku, gdy przelew na Twoje konto musi zostać zatwierdzony przez bank nadawcy, przelew może zostać opóźniony do trzech dni roboczych.

Jeśli przez pomyłkę na Twoje konto została przelana nadmierna kwota pieniędzy, mamy prawo potrącić nadwyżkę z Twojego konta.

8. Jakie operacje płatnicze mogę wykonywać?

Możesz użyć swojej karty płatniczej „Visa“, aby potwierdzić następujące transakcje sprzedawcom, z którymi można się rozliczyć kartą płatniczą „Visa“:

 • Płatności kartami chipowymi poprzez włożenie karty płatniczej „Visa“ do terminala i wprowadzenie swego kodu PIN;
 • Płatności kartami magnetycznymi na rzecz sprzedawców, którzy nie mogą przyjąć kartę chipową, poprzez podpisanie paragonu sprzedaży;
 • Płatności kartami zbliżeniowymi poprzez przyłożenie karty płatniczej „Visa“ do czytnika zbliżeniowego;
 • Płatności kartą sprzedawcom w internecie poprzez udostępnienie danych karty płatniczej „Visa“ i innych informacji zabezpieczających, na przykład, wymaganego przez sprzedawcę kodu bezpieczeństwa;
 • Płatności dla sprzedawców kartą za zamówienia wysyłane pocztą lub telefonicznie, podając wymagane przez sprzedawcę dane karty płatniczej „Visa“;
 • Wypłata gotówki w bankomatach oznaczonych logo „Visa“ poprzez włożenie do bankomatu karty płatniczej „Visa“, wprowadzenie swego kodu PIN i postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w bankomacie;
 • Płatności za pomocą portfela elektronicznego po wprowadzeniu danych swojej karty w mobilnych aplikacjach płatniczych „Samsung Pay“, „Google Pay“ lub „Apple Pay“ (jeśli są dostępne) w telefonie komórkowym i przykładając telefon komórkowy do czytnika kart zbliżeniowych lub wybierając funkcję portfela elektronicznego online. Zezwalasz na wykonanie płatności mobilnej z wykorzystaniem protokołu bezpieczeństwa telefonu komórkowego, który może obejmować informacje biometryczne, na przykład odcisk palca, obraz twarzy na telefonie.

Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że strona trzecia lub bankomat zaakceptują Twoją kartę.

Ponadto możesz zostać poproszony o wprowadzenie jednorazowego kodu weryfikacyjnego lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli to możliwe i wybierzesz taką metodę identyfikacji, informacji biometrycznych w celu potwierdzenia transakcji lub wprowadzenia zmian na koncie. Jednorazowe kody weryfikacyjne zostaną wysłane na numer telefonu komórkowego zarejestrowany na Twoim koncie.

Gdy tylko Twoja transakcja zostanie zatwierdzona, pobierzemy kwotę Twojej transakcji z Twojego konta. Opłaty mogą zostać potrącone w momencie potwierdzenia transakcji lub po potwierdzeniu transakcji przez system „Visa“. Szczegółowe zestawienie każdej transakcji, w tym opłaty, możesz przejrzeć na swoim koncie.

Po otrzymaniu potwierdzenia transakcji w ciągu 3 dni przelejemy środki do sprzedawcy, a do banku lub instytucji finansowej – w dniu otrzymania potwierdzenia lub we wskazanym przez Ciebie późniejszym terminie płatności za transakcje. Środki transakcji za operacje kartą „Paysera“ są księgowane, gdy sprzedawca lub operator bankomatu przekaże nam instrukcje dotyczące transakcji.

9. Czy mogę anulować transakcję?

Zwykle nie można anulować transakcji, która została już zatwierdzona. Masz jednak możliwość anulowania transakcji, jeśli zatwierdzona przez Ciebie transakcja ma zostać zrealizowana w przyszłości (z przyszłą datą). Jeżeli jednak została określona konkretna data, nie możesz anulować zlecenia płatniczego po upływie dnia roboczego, poprzedzającego określoną datę transakcji.

Aby anulować stałe potwierdzenie płatności kartą „Visa“, musisz o tym powiadomić sprzedawcę do końca dnia roboczego, poprzedzającego dzień roboczy, w którym miała nastąpić transakcja i w razie potrzeby przekazać nam kopię powiadomienia.

Jeśli anulujesz transakcję zgodnie z opisem w tym dziale, możemy naliczyć opłatę za anulowanie (patrz tabela „Opłaty i limity” (dział 33)).

10. Czy mogę zapłacić za towar w walucie obcej?

Walutą bazową Twojej karty jest euro. Jeśli dokonasz płatności lub wypłacisz gotówkę z bankomatu w jakiejkolwiek innej walucie, przeliczymy kwotę transakcji na euro po kursie ustalonym przez „Visa“, obowiązującym w dniu przetworzenia transakcji. Data przetworzenia transakcji nie musi pokrywać się z datą dokonania transakcji.

Jeśli swoją kartą, której walutą bazową jest euro, rozliczysz się w kraju europejskim, którego walutą krajową nie jest euro, Twój dostawca usług może wskazać obowiązujący kurs wymiany waluty i kwotę w euro oraz różnicę procentową między kursem systemu karty a kursem Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Każda taka międzynarodowa transakcja będzie obciążona prowizją (patrz tabela „Opłaty i limity” (dział 33)).

Gdy konto karty płatniczej „Visa“ jest zasilane w walucie innej niż euro, kwota jest automatycznie przeliczana według obowiązującego w tym czasie kursu Dystrybutora, który jest na bieżąco aktualizowany i publikowany na stronie internetowej Paysera.

Zmiany kursu używanego do przeliczenia waluty transakcji zagranicznej będą dokonywane natychmiast. Kurs wymiany walut stosowany w danym dniu do przeliczenia transakcji dokonanej w walucie innej niż euro można znaleźć tutaj.

11. Czy za wszystko mogę zapłacić swoją kartą płatniczą „Visa“?

Nie możesz używać swojej karty do celów niezgodnych z prawem. Karta nie może być również używana do niektórych operacji. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w pkt 9 Ogólnej umowy o świadczeniu usług płatniczych.

12. Jak sprawdzić saldo konta karty płatniczej „Visa“?

Możesz bezpiecznie sprawdzić stan swojego konta, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej. W Twoim wyciągu zostaną podane następujące dane:

 • informacje o odbiorcy każdej transakcji i celu płatności, według których możesz zidentyfikować każdą transakcję płatniczą;
 • kwota transakcji i waluta, w której dokonano transakcji;
 • prowizja za transakcję;
 • kurs wymiany waluty zastosowany do transakcji płatniczej (jeśli dotyczy); i
 • data potwierdzenia transakcji lub zapisania transakcji na koncie.

Powyższe informacje w dowolnym momencie możesz bezpłatnie sprawdzić na swoim koncie i w razie potrzeby zapisać je i odtworzyć. Wyciągi w formie papierowej są dostępne na życzenie i podlegają prowizji (patrz tabela „Opłaty i limity” (dział 33)).

Ponadto możesz zostać poproszony o wprowadzenie jednorazowego kodu weryfikacyjnego lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli to możliwe i jeśli wybierzesz tę metodę identyfikacji, informacji biometrycznych, aby uzyskać dostęp do swojego konta. Jednorazowe kody weryfikacyjne zostaną wysłane na numer telefonu komórkowego zarejestrowany na Twoim koncie.

13. Jak długo ważna jest karta płatnicza „Visa“?

Twoja karta jest ważna przez 4 lata. Po upływie daty ważności nie będziesz już mógł korzystać z karty. Jeśli Twoja karta zostanie anulowana lub wygaśnie, niniejsza umowa zostanie rozwiązana i nie będzie odnawiana.

Po wygaśnięciu ważności karty (kart), nowa karta zostanie przyznana automatycznie (jeśli w ciągu 90 dni przed upływem terminu ważności karty była za jej pomocą wykonana przynajmniej jedna transakcja płatnicza). Nowa karta zostanie wysłana na adres podany w systemie Paysera.

Jeśli chcesz, aby nowa karta (karty) została (-y) dostarczona (-e) pod inny adres, musisz zaznaczyć to na swoim koncie w systemie Paysera co najmniej 30 dni przed datą ważności karty (kart), postępując zgodnie z instrukcjami w systemie Paysera.

Wydanie i dostarczenie nowej karty (nowych kart) podlega standardowym opłatom, które są automatycznie potrącane z Twojego konta Paysera w chwili odnawiania karty.

14. Czy w stosunku do karty płatniczej „Visa“ i konta stosowane są limity wydatków?

Nie możesz wydać większej kwoty niż kwota dostępna na Twoim koncie. Limity dotyczą również wypłat gotówki z bankomatów. Inne limity mogą dotyczyć kwoty wydatków i liczby transakcji, jaką możesz wykonać. Szczegółowe informacje zamieszczone są w tabeli „Opłaty i limity“ (dział 33) oraz na Twoim koncie.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu na Twoim koncie zostanie dokonana transakcja przy braku wystarczających środków, będziesz zobowiązany do zwrotu nam brakującej kwoty, chyba że jest to spowodowane błędem sprzedawcy, na rzecz którego dokonałeś płatności.

Brakującą kwotę możemy potrącić z dowolnej powiązanej z nami karty lub ze środków, które później prześlesz na swoje konto. Możemy zawiesić korzystanie z kart do czasu pokrycia brakującej kwoty.

15. Co zrobić, jeśli z mojego konta została potrącona wyższa niż należna kwota lub prowizja za transakcje, których nie wykonałem?

Jeśli zdecydujesz się zakwestionować transakcję dokonaną za pomocą Twojej karty, najpierw powinieneś skontaktować się ze sprzedawcą, ponieważ w ten sposób problem można rozwiązać najszybciej. Jeśli spór nie może zostać rozwiązany ze sprzedawcą lub spór wynikł w związku z jakąkolwiek inną operacją na koncie, powinieneś skontaktować się z nami niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej.

Gdy powiadomisz nas, że nie autoryzowałeś płatności zgodnie z niniejszymi Warunkami, że podjąłeś wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony swoich osobistych informacji zabezpieczających, jak również że Twoja karta jest przechowywana bezpiecznie, że nikomu nie ujawniłeś swojego kodu PIN ani informacji zabezpieczających i że nie podjąłeś działań niezgodnych z prawem, my:

a) zwrócimy Ci kwotę nieautoryzowanej płatności; i

b) przywrócimy saldo konta do stanu, w jakim byłoby, gdyby nie dokonano nieautoryzowanej płatności.

Oprócz tych zobowiązań nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej innej odpowiedzialności. W przypadkach, gdy podane przez Ciebie dane odbiorcy są nieprawidłowe, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, ale dołożymy wszelkich starań, aby odzyskać środki z transakcji płatniczej, i powiadomimy Cię o ich rezultatach.

Możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy za transakcje, gdy:

 • transakcja nie została autoryzowana zgodnie z niniejszymi Warunkami;
 • jesteśmy odpowiedzialni za transakcję, której nie wykonaliśmy lub wykonaliśmy nieprawidłowo. W takich okolicznościach zwrócimy Ci kwotę niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej i przywrócimy stan konta do takiego, w jakim byłby, gdyby nieprawidłowa transakcja płatnicza nie została wykonana. Zwrócimy Ci również: a) wszelkie opłaty bezpośrednie, które musiałeś zapłacić; oraz (b) wszelkie odsetki, które musisz zapłacić w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania transakcji płatniczej.
 • Kwota preautoryzowanej transakcji w momencie jej autoryzacji nie była precyzyjnie określona i potrącono bezpodstawnie wysoką kwotę, biorąc pod uwagę historię płatności kartą i okoliczności wykonania transakcji. Zwrócimy pełną kwotę transakcji lub uzasadnimy odmowę jej zwrotu. Zwrócimy pieniądze lub podamy powód odmowy w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zwrot pieniędzy lub, w stosownych przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądanych dodatkowych informacji. W takich okolicznościach wniosek o zwrot pieniędzy nie zostanie zaakceptowany, jeśli kwota transakcji była przewidziana co najmniej 4 tygodnie przed datą transakcji lub jeśli roszczenie zostało złożone później niż 8 tygodni po potrąceniu kwoty z konta.

16. A co z bezpieczeństwem?

Musisz chronić swoją kartę i dane logowania, nie ujawniać ich innym i nie pozwalać nikomu z nich korzystać. Musisz bezwzględnie chronić swoje informacje zabezpieczające; nigdy nie udostępniaj nikomu swojego kodu PIN ani informacji zabezpieczających i nie przechowuj danych kodu PIN na karcie. Informacje zabezpieczające obejmują dane logowania i hasło używane do logowania się do konta lub innej witryny internetowej, która przechowuje informacje o karcie lub koncie. Zalecamy również regularne sprawdzanie salda swojego konta, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

17. Co powinienem zrobić, jeśli moja karta płatnicza „Visa“ została zgubiona lub skradziona albo informacje o moim koncie stały się znane innym?

Jeśli Twoja karta została zgubiona lub skradziona lub podejrzewasz, że inna osoba mogła poznać Twój kod PIN lub informacje zabezpieczające lub zalogowała się na Twoje konto bez Twojej zgody, musisz nas niezwłocznie powiadomić, dzwoniąc lub logując się na swoje konto. Połączenia są rozliczane według standardowych taryf krajowych. Twoja karta zostanie natychmiast zawieszona, a Twoje konto zostanie zablokowane. Jeśli po zgłoszeniu utraty karty później ją znajdziesz, nie będziesz już mógł jej używać. Przetnij kartę na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Gdy poprosisz nas o to, dostarczysz potrzebne informacje i podejmiesz inne wymagane działania, zbadamy wszystkie kwestionowane transakcje i niewłaściwe użycie Twojej karty lub konta.

Jeśli badanie wykaże, że autoryzowałeś kwestionowaną transakcję lub postępowałeś nieuczciwie lub z rażącym niedbalstwem (na przykład nie chroniłeś swojej karty, informacji zabezpieczających lub kodu PIN lub nie powiadomiłeś nas natychmiast po tym, gdy się dowiedziałeś o utracie karty, kradzieży, nieautoryzowanym użyciu karty lub konta), nie zwrócimy Ci kwoty transakcji i będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione w wyniku nieautoryzowanego użycia karty lub konta.

Jeśli badanie wykaże, że nie postępowałeś nieuczciwie lub z rażącym niedbalstwem, Twoje maksymalne straty lub nasza odpowiedzialność za jakąkolwiek nieautoryzowaną transakcję będzie ograniczona do 50 EUR i zwrócimy Ci pieniądze z transakcji tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu otrzymania twojego zawiadomienia.

18. Czy możecie zablokować transakcję bez mojej zgody?

Możemy odmówić wykonania transakcji w następujących przypadkach:

 • jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa Twojej karty lub konta lub podejrzewamy, że Twoja karta lub konto są używane nielegalnie lub do nielegalnych celów;
 • jeśli w momencie transakcji na Twoim koncie nie ma wystarczających środków na pokrycie kwoty transakcji i wszelkich należnych opłat;
 • jeśli Twoje konto ma saldo ujemne;
 • jeśli mamy powody, by sądzić, że nie przestrzegasz niniejszych Warunków podczas korzystania z karty lub konta;
 • jeśli uważamy, że operacja jest podejrzana lub nielegalna (na przykład, jeśli uważamy, że operacja jest przeprowadzana w celach niezgodnych z prawem); lub
 • z powodu błędów, usterek (mechanicznych lub innych), a także z powodu odmowy przetworzenia transakcji przez dostawców, procesor płatności lub systemy płatności, na przykład „Visa“, „SEPA“, „BACS“, „CHAPS“ itp.

Po odrzuceniu transakcji niezwłocznie powiadomimy Cię o tym, chyba że obowiązujące prawo wymaga, aby nie ujawnić przyczyny odrzucenia transakcji. Możesz skorygować wszelkie posiadane przez nas informacje, które mogą spowodować odrzucenie transakcji, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta.

Karta może również zostać trwale zablokowana i zawieszona, jeśli w bankomacie lub punkcie sprzedaży wprowadzisz błędny kod PIN 3 (trzy) razy z rzędu.

Możemy tymczasowo zawiesić korzystanie z karty z ważnych powodów (aktualizacje lub konserwacja, zmiany oprogramowania itp.).

19. Czy mogę anulować swoje konto i kartę płatniczą „Visa“?

Masz prawo anulować swoje konto i kartę w ciągu 14 dni od dnia założenia konta bez płacenia jakiegokolwiek odstępnego. W takim przypadku zwrócimy Ci poniesione opłaty za wydanie karty. Jeśli poniesiemy koszty związane z zamówieniem karty w Twoim imieniu, mamy prawo potrącić z Twojego konta opłatę za anulowanie karty. Możesz również anulować swoją kartę po upływie terminu 14 dni, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta, w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. W takim przypadku zostaną zastosowane opłaty wymienione w tabeli „Opłaty i limity” (dział 33). Po anulujowaniu karty musisz przeciąć ją na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Wszystkie opłaty zostaną rozdzielone do czasu rozwiązania umowy, a wszystkie opłaty uiszczone z góry zostaną zwrócone proporcjonalnie. Nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy, jeśli transakcja została potwierdzona lub oczekuje na potwierdzenie, lub po naliczeniu opłat za korzystanie z karty lub konta, jeśli nastąpiło to przed anulowaniem lub wygaśnięciem karty lub konta.

20. Czy moje konto karty płatniczej „Visa“ może zostać anulowane?

Możemy anulować Twoje konto i rozwiązać niniejszą umowę, powiadamiając Cię o tym z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Możliwe przyczyny anulowania to:

 • niniejsza umowa lub Twoja karta wygasa;
 • naruszysz ważne postanowienie niniejszej umowy lub wielokrotnie naruszysz umowę i nie usuniesz wady w odpowiednim czasie;
 • Twoje działania zagrażają naszym pracownikom lub przedstawicielom; lub
 • nie płacisz obowiązujących opłat lub nie pokrywasz ujemnego salda karty.

Możemy również natychmiast anulować Twoją kartę lub zablokować Twoje konto, jeśli:

 • podejrzewamy nielegalne użycie lub oszustwo, dotyczące Twojej karty lub konta;
 • w innych przypadkach związanych z bezpieczeństwem;
 • musimy to zrobić zgodnie z wymogami prawnymi;
 • jeśli nie zapłacisz odpowiednich opłat lub nie pokryjesz ujemnego salda karty; lub
 • istnieją ku temu inne powody wynikające z przepisów prawa lub Ogólnej umowy o świadczeniu usług płatniczych.

Możemy również ograniczyć możliwość korzystania z Twojej karty i/lub konta, jeśli uznamy, że narzędzia te mogą być wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oszustw lub innych celów przestępczych. Jeżeli będziemy musieli podjąć takie działania, udzielimy wyjaśnienia (o ile to możliwe), dlaczego takie działania należy podjąć, chyba że prawo stanowi inaczej.

W takich okolicznościach musisz poinformować nas o dalszych działaniach względem salda konta. Musisz to zrobić w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia o anulowaniu konta.

21. Czy mogę odzyskać środki, które przelałem na swoje konto?

Konto możesz opróżnić rozliczając się znajdującymi się na nim środkami, wypłacając saldo z bankomatu lub przelewając pieniądze na inne konto. Obowiązujące opłaty znajdziesz w tabeli „Opłaty i limity” (dział 33).

Innym sposobem jest skontaktowanie się z Centrum Obsługi Klienta i złożenie wniosku o zwrot pieniędzy z konta po powiadomieniu, że Twoja karta została zniszczona poprzez jej przecięcie. Środki na Twoim koncie przelejemy Ci bezpłatnie, chyba że:

 • wnosisz o wypłatę przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem niniejszej umowy;
 • wypowiadasz niniejszą umowę przed uzgodnioną datą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; lub
 • wnosisz o wypłatę pieniędzy ponad rok po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

W wymienionych przypadkach zostanie zastosowana dodatkowa opłata (patrz tabela „Opłaty i limity” (dział 33)). We wszystkich innych przypadkach nie ma zastosowania dodatkowa opłata za wykup pieniędzy elektronicznych. Wypłacając pieniądze elektroniczne płacisz standardową prowizję za przelew lub wypłatę pieniędzy, która zależy od wybranej przez Ciebie metody przelewu i/lub wypłaty pieniędzy elektronicznych.

Obowiązują standardowe prowizje „Paysera“ za przelewy i/lub wypłaty.

Nie zwrócimy środków będących na Twoim koncie, jeśli zażądasz zwrotu po upływie sześciu lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

Wszystkie środki zostaną zwrócone w euro na wybrany przez Ciebie rachunek bankowy. Przed przelaniem środków na konto zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Ciebie przedstawienia dowodu, że konto bankowe należy do Ciebie. Abyśmy mogli spełnić nasze zobowiązania prawne, przed rozpatrzeniem Twojego wniosku o zwrot pieniędzy możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, na przykład, dokumentów tożsamości. Jeśli z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy mogli zwrócić środków na wskazane przez Ciebie konto, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Wtedy poprosimy Cię o podanie innego konta lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do zwrotu (dokonania płatności).

Dział 28 określa okoliczności, w których nie dokonujemy zwrotu.

22. Czy pieniądze na moim koncie karty płatniczej „Visa“ są zabezpieczone tak, jak na moim koncie bankowym?

Konto i powiązana z nim karta są produktami pieniądza elektronicznego i chociaż nasza działalność jest nadzorowana przez Bank Litwy, nie są one objęte przez Fundusz Gwarantowania Depozytów Republiki Litewskiej. Nie ma innego planu kompensacyjnego na pokrycie strat związanych z kontem i połączoną kartą. Zapewniamy jednak, że wszelkie otrzymane od Ciebie środki będą przechowywane na oddzielnym rachunku, aby były one chronione przed roszczeniami naszych wierzycieli w przypadku naszej niewypłacalności.

23. Jak złożyć zażalenie?

Jeśli jesteś niezadowolony ze swojej karty lub konta, lub sposobu ich obsługi, możesz skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta, a my zbadamy Twoją sytuację. Wszystkie Twoje zażalenia będą rozpatrywane operatywnie i uczciwie.

Będziemy się starać szczegółowo odpowiedzieć na Twoje zażalenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiemy na Twoją zażalenie w ciągu 15 dni roboczych od jego otrzymania. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w określonym terminie wyślemy wstępną odpowiedź, a pełnej odpowiedzi udzielimy w ciągu 35 dni roboczych.

Jeżeli jako konsument nie będziesz usatysfakcjonowany naszą decyzją, możesz zwrócić się do organu badającego skargi konsumenckie – Banku Litwy, wypełniając wniosek w wolnej formie i przesyłając go do organu nadzorczego na adres wskazany na jego stronie internetowej.

24. Co robić, jeśli moje dane uległy zmianie?

O zmianach swojego imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej musisz nas powiadomić jak najszybciej. Jeśli będziemy musieli skontaktować się z Tobą w sprawie pytań związanych z kontem, użyjemy ostatnich podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Wszystkie wysłane do Ciebie e-maile lub wiadomości SMS będą uważane za otrzymane natychmiast po ich wysłaniu. Nie będziemy odpowiedzialni, jeśli informacja nie dotrze do Ciebie, ponieważ nie powiadomiłeś nas o zmianie swoich danych.

25. Jak przetwarzane są moje dane osobowe?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które wykorzystujemy w celu otwarcia, administrowania i zarządzania Twoim kontem oraz świadczenia dla Ciebie usług płatniczych. Wyrażasz zgodę na dostęp, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich informacji, które nam przekazujesz, abyśmy mogli świadczyć usługi płatnicze lub w inny sposób wykonywać niniejszą umowę. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Swoją zgodę na przetwarzanie tych danych możesz wycofać, zamykając swoje konto.

26. Czy niniejsze Warunki mogą ulec zmianie?

Możemy zmienić niniejsze Warunki, powiadamiając Cię pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób nie później niż 2 miesiące przed zmianą. Uznamy, że zaakceptowałeś zmiany. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, musisz powiadomić nas, zanim zmiany wejdą w życie. W takim przypadku natychmiast zamkniemy Twoje konto. Jeśli zdecydujesz się anulować swoje konto w ten sposób, bezpłatnie zwrócimy pozostałe środki na Twoim koncie.

Najnowszą wersję Warunków, a także wszystkie powiadomienia o przyszłych zmianach, zawsze możesz znaleźć na naszej stronie internetowej. Musisz regularnie przeglądać naszą stronę internetową i swoje konto, aby na czas uzyskać informacje o zmianach.

27. W jakich przypadkach karta płatnicza i konto „Visa“ mogą nie działać?

W rzadkich przypadkach działanie karty lub konta mogą zostać zakłócone, na przykład z powodu aktualizacji systemu. W takich przypadkach nie będziesz mógł:
a) płacić kartą za zakupy lub wypłacić gotówki w bankomacie i/lub
b) uzyskać informacji o środkach na koncie i/lub ostatnich transakcjach.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że sprzedawca zaakceptuje Twoją kartę lub że potwierdzimy wszystkie Twoje transakcje. Może to być spowodowane błędem systemu, przyczynami, których nie możemy kontrolować, wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, czasowym zawieszeniem, ograniczeniem lub zamknięciem konta lub odmową jego zmiany, jak określono w niniejszych Warunkach.

28. Nasza odpowiedzialność

Jeśli nieprawidłowo potrącimy środki z Twojego konta, zobowiązujemy się do ich zwrotu. Jeśli później ustalimy, że suma podlegająca zwrotowi została faktycznie potrącona prawidłowo, możemy ją potrącić z salda Twojego konta, nakładając prowizję. Jeśli nie masz wystarczających środków na swoim koncie, musisz, otrzymawszy powiadomienie, niezwłocznie zwrócić nam żądaną kwotę.

Jeśli nieautoryzowane transakcje zostaną wykonane po poinformowaniu nas o utracie, kradzieży, uszkodzeniu lub nieautoryzowanym użyciu karty lub konta, nie działałeś w złej wierze i nie złamałeś niniejszych Warunków, odpowiedzialność spada na nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności:

 • za odmowę przyjęcia karty przez sprzedawcę;
 • za jakiekolwiek zakłócenia naszych usług lub usług stron trzecich wykorzystywanych przez nas w wykonywaniu naszych zobowiązań, zakłócenia usług;
 • za odmowę wykonania transakcji;
 • za anulowanie lub zawieszenie karty lub konta;
 • za straty spowodowane brakiem możliwości korzystania z karty lub zalogowania się do konta z powodu zakłóceń;
 • za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, które możesz ponieść, w tym utratę przychodów, reputacji, prestiżu, możliwości lub oczekiwanych oszczędności w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Twojej karty, aplikacji mobilnej, strony internetowej lub konta lub albo korzystanie przez osoby trzecie z Twojej karty lub konta (chyba że prawo stanowi inaczej);
 • za jakość, bezpieczeństwo, legalność lub jakikolwiek inny aspekt towarów lub usług zakupionych za pomocą Twojej karty; i
 • za wszelkie niestandardowe lub nieprzewidziane okoliczności pozostające poza naszą kontrolą.

Świadcząc usługi SMS, nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione, opóźnione lub niedostarczone wiadomości tekstowe, wiadomości lub komunikaty. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy techniczne, komputerowe, internetowe, telefoniczne, kablowe, elektroniczne, programowe, sprzętowe, transmisyjne, komunikacyjne, internetowe lub inne problemy z dostępem, które mogą zakłócać korzystanie z usług SMS.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, oszustwa lub umyślnego wprowadzenia w błąd, ani jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, której nie można uchylić lub zmienić za porozumieniem stron.

29. Jakie opłatami zostanę obciążony (oprócz wymienionych w dziale 33)?

Możemy stosować opłatę za uzasadnione wydatki, poniesione w celu zawieszenia korzystania przez Ciebie z karty lub konta i odzyskać wszelkie należne kwoty, związane z Twoimi działalniami, gdy:

 • używasz karty lub konta do prowadzenia nielegalnych działań;
 • używasz karty lub konta z naruszeniem niniejszych Warunków; lub
 • dopuściłeś się rażącego zaniedbania, takiego jak nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa karty lub kodu PIN lub natychmiastowe powiadomienie nas, gdy Twoja karta została zgubiona, skradziona lub użyta przez inną osobę, lub gdy bezpieczeństwo Twojego konta zostało naruszone.

W takich okolicznościach nie zwrócimy środków z transakcji i zastrzegamy sobie prawo do potrącenia od Ciebie uzasadnionych kosztów poniesionych w celu zawieszenia korzystania z karty lub konta oraz odzyskania wszelkich należnych kwot, związanych z Twoimi działaniami.

Jeśli nie używałeś swojej karty lub konta do nielegalnych działań, nie działałeś z rażącym niedbalstwem i postępowałeś zgodnie z niniejszymi Warunkami, maksymalna kwota, jaką możesz zapłacić za nieautoryzowaną transakcję przy użyciu utraconej lub skradzionej karty lub danych, zanim nas powiadomisz, wynosi 50 EUR.

Ponadto możemy naliczyć dodatkowe opłaty, jeśli będziemy musieli dokonać płatności ręcznie lub naprawić błąd spowodowany Twoją winą lub zaniechaniem.

30. Czy mam prawo udzielać dostępu dostawcom stron trzecich?

Możesz przyznać regulowanym zewnętrznym dostawcom (ZD) (w tym dostawcom usług informacji o koncie (DUIK) i dostawcom usług inicjowania płatności (DUIP)) dostęp do swojego konta w celu dokonywania płatności, uzyskiwania informacji o saldzie konta lub poprzednich transakcjach.

Zanim będziesz mógł przyznać dostęp ZD, musisz:

a) upewnić się, że ZD jest należycie autoryzowany i posiada wszelkie niezbędne uprawnienia;
b) zweryfikować poziom dostępu, jaki zapewniasz, sposób wykorzystania Twojego konta oraz zakres, w jakim Twoje dane zostaną ujawnione stronom trzecim; i
c) zapoznać się ze swoimi obowiązkami i prawami wynikającymi z umowy z ZD, w szczególności z Twoim prawem do wycofania zgody na dostęp do konta.

Możemy odmówić dostępu ZD do Twojego konta, jeśli mamy obawy dotyczące legalności dostępu lub użytkowania.

Nie ponosimy odpowiedzialności i nie uczestniczymy w żadnych umowach między Tobą a ZD. Zgodnie ze wszystkimi Twoimi prawami do odzyskania środków na mocy niniejszych Warunków, nie ponosimy odpowiedzialności za:

a) wszelkie straty wynikające z korzystania z ZD i zawarcia umowy o ZD; i
b) żadne działania podjęte przez ZD w celu zawieszenia lub zakończenia korzystania przez Ciebie z jego usług i żadne straty wynikłe w tego następstwie.

31. Czy mogę przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inne osoby?

Nie możesz przenieść żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na żadną inną osobę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną inną osobę w dowolnym momencie, powiadamiając Cię o tym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W takich przypadkach Twoje prawa nie zostaną naruszone.

32. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i podlega wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Litewskiej.

33. Jakie obowiązują opłaty i limity?

Opłaty i limity są zawsze dostępne na naszej stronie internetowej.

Twoja karta płatnicza „Visa“ i konto są dostarczane przez UAB „Finansinės paslaugos „Contis““, która jest upoważniona przez Bank Litwy do emitowania pieniędzy elektronicznych (kod firmy – 304406236) i jest członkiem „Visa“, adres siedziby: Gedimino pr. 20, Wilno, Litwa.
Nie możesz przenieść żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na żadną inną osobę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną inną osobę w dowolnym momencie, powiadamiając Cię o tym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W takich przypadkach Twoje prawa nie zostaną naruszone.