Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 01.10.2017

Zasady wydania i korzystania z karty płatniczej Paysera

1. Pojęcia podstawowe

1.1. Bankomat ‒ elektroniczno-mechaniczne urządzenie, przeznaczone do wyświetlania informacji o Koncie i wypłacenia gotówki z Konta.

1.2 Umowa ogólna ‒ Umowa ogólna o świadczenie usług płatniczych, warunki której są stosowane wobec Klienta.

1.3 Funkcjonalność płatności zbliżeniowych – autoryzacja operacji płatniczej (potwierdzenie) poprzez zbliżenie karty do odpowiedniego czytnika kart.

1.4 Numer CVV2 – numer potwierdzenia Karty; trzy ostatnie cyfry wybite na polu podpisu na odwrotnej stronie Karty.

1.5 Emitent – wydawca Karty Contis Financial Services LTD, zarejestrowany pod adresem Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL, Anglia, NIP 06085862, uprawniony przez Biuro Zarządzania Finansami do emisji pieniędzy elektronicznych (numer rejestracji 900025) (http://www.contisgroup.com).

1.6 Karta ‒ karta płatnicza, za pomocą której Klient zarządza środkami na Koncie.

1.7 Posiadacz Karty ‒ osoba fizyczna, dane której są wybite na Karcie i którą Klient uprawnia do wykonywana Kartą operacji płatniczych z Konta, wypłaty gotówki, zapłaty za towar lub usługi w punktach sprzedaży lub poprzez internet, itd. Posiadacz Karty i Klient może być jedną i tą samą osobą albo dwoma różnymi osobami.

1.8. Operacja płatnicza – zapłata za towar lub usługi w punktach sprzedaży lub poprzez internet, wypłacanie gotówki.

1.9 Punkt sprzedaży – fizyczne miejsce, w którym sprzedawca towaru lub usługodawca przyjmuje płatności Kartą za sprzedany towar i (lub) zaświadczone usługi.

1.10 Konto ‒ konto pieniędzy elektronicznych Klienta, z którym jest powiązana Karta, dostępne i zarządzane poprzez Konto Klienta w Systemie.

1.11 Środki identyfikacji – dane Posiadacza Karty wybite na Karcie, numer Karty, numer CVV2, data ważności Karty, kod PIN.

1.12. VISA ‒ międzynarodowa asocjacja kart płatniczych, zarządzająca elektronicznym systemem płatniczym, przetwarzająca i zarządzająca informacjami o operacjach płatniczych Kartami.

Pozostałe terminy w Zasadach wydania i korzystania z karty płatniczej Paysera są używane w znaczeniu, określonym w Umowie ogólnej.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Wydawcą i właścicielem Karty jest Emitent, natomiast Instytucja jest dystrybutorem Karty dostarczającym elektroniczny dostęp do Konta. Konto jest otwierane i środki na Koncie są trzymane w instytucji Emitenta.

2.2. Karta może być wydana dla Klienta (Posiadacza Karty), który:

2.2.1. ukończył 16 lat (Posiadacz dodatkowej Karty ‒ 13 lat);

2.2.2. ma konto Paysera;

2.2.3. jest zidentyfikowany.

2.3. Wobec posiadacza Karty są stosowane wszystkie postanowienia Umowy ogólnej, Załącznika „Środki płatnicze“, a także niniejszego Załącznika.

2.4. Za wydanie, utrzymanie Karty, operacje płatnicze, a także inne usługi Klient powinien płacić przez Instytucję ustanowione opłaty, wielkość których można zobaczyć pod adresem tutaj. Klient potwierdza, że uważnie zapoznał się z opłatami za usługi Kartą. Potwierdzając niniejszy Załącznik, Klient daje nieodwołalną zgodę na automatyczne spisywanie opłat z jego kont dostępnych poprzez System Paysera.

2.5. Niniejszy Załącznik wchodzi w życie od chwili zamówienia Karty.

3. Wydanie i aktywacja Karty

3.1. Aby zamówić Kartę(-y), Klient na swoim Koncie składa zamówienie według prawideł określonych w Systemie. W niektórych przypadkach, zamówienie może być także złożone i innymi środkami zdalnej komunikacji.

3.2. Zamawiając Kartę(-y), na Koncie Paysera Klienta powinno być wystarczająco środków, aby zapłacić za wydanie Karty, dostawę, a także opłatę administracyjną za jeden miesiąc. Jeżeli na Koncie Paysera Klienta jest niewystarczająco środków, Klient nie będzie mógł zamówić Kartę(-y).

3.3. Karta jest wysyłana Klientowi listem na adres podany w zamówieniu Klienta w ciągu 10 (dziesięciu) dni od zamówienia Karty. Jeżeli Klient nie otrzymuje Karty w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, Klient powinien powiadomić o tym Instytucję. Jeżeli zostanie ustalone, że Klient nie otrzymał Karty nie z winy Klienta, Klientowi wysłana Karta jest blokowana na zawsze, a nowa Karta jest produkowana i wysyłana Klientowi bezpłatnie. Jeżeli Klient nie otrzymuje i tej Karty, nową Kartę Klient będzie mógł odebrać tylko w biurze Paysera.

3.4. Każda Klientowi wydana Karta jest nieaktywna, tzn. Posiadacz Karty (Klient) nie może wypłacić gotówki w bankomacie lub zapłacić w punktach sprzedaży lub poprzez internet aż aktywuje Kartę. Karta jest aktywowana na Koncie Klienta według procedur określonych w Systemie. Po aktywacji Karty, Posiadacz Karty (Klient) otrzymuje tylko jemu znany kod PIN, za pomocą którego Posiadacz Karty (Klient) będzie mógł wypłacić gotówkę z bankomatów przez całą dobę, a także zapłacić za towar lub usługi w punktach sprzedaży oznaczonych logotypem VISA na Litwie lub za granicą. Jeżeli na karcie jest zainstalowana Funkcjonalność płatności zbliżeniowych, Posiadacz karty może wykonywać operacje, nie przewyższające kwoty na operację ustawionej w konkretnym czytniku kart, bez konieczności weryfikowania ich kodem PIN.

3.5. Opłaty za wydanie i dostawę Karty są automatycznie wyliczane podczas zamówienia Karty, a opłata za administrację Karty za jeden miesiąc jest wyliczana podczas aktywacji Karty.

3.6. Wydając Kartę, Klientowi jest automatycznie otwierane Konto przeznaczone wyłącznie dla wykonania operacji płatniczych związanych z Kartą. Konto jest zarządzane według warunków Umowy ogólnej.

3.7. Klient może zamówić dodatkowe Karty, które zostaną powiązane z tym samym Kontem. Na wszystkie Karty powiązane z Kontem są stosowane na Koncie określone limity.

3.8. Wypełniając w Systemie zapytanie o wydanie dodatkowej Karty, Klient zgadza się, aby inna osoba, dla której ta Karta zostanie wydana, korzystała z Konta. Klient zobowiązuje się zapewnić, że Posiadacz Karty będzie korzystał z Karty według postanowień Umowy ogólnej, Załącznika „Środki płatnicze“, a także niniejszego Załącznika.

3.9. Gdy wygaśnie data ważności Karty, nowa Karta zostanie Klientowi wydana automatycznie (jeżeli w ciągu ostatnich 90 dni do wygaśnięcia ważności Karty z Kartą i (lub) Kontem były wykonywane operacje płatnicze), wysyłając Kartę na ostatni przez Klienta w Systemie podany adres. Jeżeli Klient nie chce otrzymać nową Kartę lub chce otrzymać ją na inny adres, Klient powinien wyrazić swoje życzenie na swoim Koncie według instrukcji w Systemie nie później, niż za 30 (trzydzieści) dni do wygaśnięcia ważności Karty.

3.10. Za wydanie i dostawę nowej Karty są pobierane standardowe opłaty, które są automatycznie spisywane z kont Klienta w systemie Paysera według procedury określonej w niniejszym Załączniku. Nowa Karta nie jest produkowana i wysyłana aż są zapłacone odpowiednie opłaty.

3.11. Jeżeli w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od wydania i wysłania Karty na przez Klienta podany adres Klient z jakiejś przyczyny jej nie aktywuje, Karta jest blokowana. Jeżeli w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od wydania i wysłania Karty pocztą Klient nie odblokuje Karty, ona jest blokowana na zawsze; w takim wypadku, aby korzystać z Karty, Klient powinien na swoim Koncie złożyć zapytanie o ponowne wyprodukowanie Karty, za co są pobierane przez Instytucję ustanowione opłaty.

3.12. Po otrzymaniu Karty pocztą, Posiadacz Karty (Klient) powinien:

3.12.1. upewnić się, że na Karcie jest prawidłowo wydrukowane imię i nazwisko Posiadacza Karty, podpisać się na pasku podpisu na odwrotnej stronie Karty;

3.12.2. pociąć starą Kartę nożyczkami na kawałki;

3.12.3. nie aktywować otrzymanej pocztą Karty, powiadomić o tym (w ciągu 24 godz.) i kopertę z Kartą zwrócić dla Instytucji, jeżeli otrzymana koperta jest uszkodzona albo istnieje podejrzenie, że Karta mogła być wybrana z koperty.

3.13. Aby odmówić się od Karty, Klient powinien skontaktować się z Instytucją i wypełnić zapytanie o określonej formie. Za odmówienie się od Karty mogą być pobierane dodatkowe opłaty.

4. Korzystanie z Karty

4.1. Z Karty może korzystać tylko ta osoba, imię i nazwisko której jest wpisane i podpis której jest postawiony na Karcie.

4.2. Posiadacz Karty może korzystać z Karty:

4.2.1. płacąc za towar lub usługi w punktach sprzedaży oznaczonych logotypem VISA;

4.2.2. płacąc za towar lub usługi poprzez internet;

4.2.3. wypłacając gotówkę w bankomatach oznaczonych logotypem VISA;

4.2.4. płacąc za towar lub usługi korzystając z Funkcjonalności płatności zbliżeniowych w miejscach oznaczonych specjalnym znakiem Płatności zbliżeniowych na kwotę, która nie przewyższa limitów na operacje, ustawionych w Czytniku kart. Limity na operacje wykonywane za pomocą Funkcjonalności płatności zbliżeniowych mogą się różnić w zależności od kraju, w którym jest wykonywana płatność.

4.3. Walutą konta jest euro. Wpłacając środki na Konto w innej walucie, niż waluta Konta Karty, waluta jest wymieniana automatycznie według kursu wymiany waluty ważnego w Instytucji podczas wymiany, który jest na bieżąco odnawiany i udostępniany tutaj. Gdy Klient płaci za towar lub usługi w punktach sprzedaży lub wypłaca gotówkę w innej walucie, niż waluta Konta Karty, za operację płatniczą i wymianę waluty są pobierane przez Instytucję ustalone opłaty.

4.4. Dla Kart(-y) są stosowane standardowe limity w zależności od Poziomu identyfikacji Klienta, ale jedna operacja płatnicza Kartą nie może przewyższać 10 000 EUR. Jeżeli operacja płatnicza wraz z pobieranymi za operację opłatami przewyższa niniejsze limity, operacja płatnicza nie jest wykonywana.

4.5. Płacąc Kartą w punktach sprzedaży lub wypłacając gotówkę w bankomatach, Posiadacz Karty potwierdza poprawność wykonywanych operacji płatniczych za pomocą kodu PIN lub podpisując się na paragonie w punkcie sprzedaży. Taka operacja płatnicza uważa się za autoryzowaną należycie. Jeżeli osoba obsługująca Kartę zapotrzebuje, Posiadacz Karty powinien podać dokument potwierdzający tożsamość Posiadacza Karty. Jeżeli posiadacz Karty korzysta z Funkcjonalności płatności zbliżeniowych i nie przewyższa limitów na takie operacje, operacja może być nie potwierdzana kodem PIN lub podpisem, a płatność i autoryzacja operacji płatniczej są wykonywane poprzez zbliżenie Karty do czytnika.

4.6. Płacąc za towar lub usługi poprzez internet, Posiadacz Karty podaje wymagane Środki identyfikacji dla sprzedawcy lub usługodawcy. Taka operacja płatnicza uważa się za autoryzowaną należycie.

4.7. Po dokonaniu transakcji, opłacanej Kartą, według prawideł stowarzyszenia VISA na Koncie Klienta jest rezerwowana kwota operacji płatniczej wraz z pobieranymi za nią opłatami. Środki są wyliczane z Konta po otrzymaniu wiadomości od sprzedawcy lub usługodawcy o płatności Kartą.

4.8. Operacje płatnicze mogą być nie wykonane, jeżeli środki na Koncie Klienta są aresztowane lub w inny sposób jest ograniczone prawo do dysponowania środkami, jeżeli Karta jest zablokowana, jeżeli na Koncie jest niewystarczająco środków dla wykonania operacji płatniczej (włącznie z pobieranymi za operację opłatami), przewyższane są limity Karty lub jeżeli wygasła ważność Karty. Ponadto, jeżeli byli nieprawidłowo podane Środki identyfikacji i (lub) istnieje podejrzenie, że zlecenie na wykonanie operacji płatniczej zostało podane nie przez Posiadacza Karty.

4.9. Jeżeli Klient nie płaci opłat za usługi Karty w czas, operacje płatnicze mogą nie być wykonywane, a z Konta Klienta przede wszystkim zostaną zaspokojone wymagania Instytucji według niniejszego Załącznika.

4.10. Klient może zobaczyć wykonane Kartą operacje płatnicze na swoim Koncie, w Wyciągu z Konta. Posiadacz Karty powinien chronić dokumenty potwierdzające wykonanie operacji Kartą do momentu zarejestrowania operacji płatniczej w wyciągu z Konta.

4.11. Klient może sprawdzić saldo na Koncie Karty:

4.11.1. bezpłatnie na swoim Koncie;

4.11.2. w bankomatach oznaczonych logotypem VISA (bezpłatna usługa);

4.11.3. innymi sposobami dostępnymi w Systemie.
Instytucja podkreśla, że jeżeli saldo na Koncie jest sprawdzane w bankomacie, w związku z technicznymi możliwościami Karty i stosowanymi limitami na jedną operację płatniczą, Klient może zobaczyć saldo do 10 000 EUR, nawet jeżeli rzeczywiste saldo na Koncie Karty jest większe.

4.12. Sposoby zasilenia Konta i opłaty za nie są podane w Systemie.

4.13. Zabronione jest korzystać z Karty do wykonania nielegalnych operacji, w tym kupna towaru lub usług, które są zabronione lub ograniczone przez prawo i inne akty prawne.

4.14. Instytucja / Emitent ma prawo z ważnej przyczyny (profilaktyka techniczna, zmiana lub opracowanie oprogramowania itp.), czasowo zawiesić korzystanie z Karty.

4.15. Jeżeli Instytucja otrzymała polecenia od komornika, innych instytucji lub innych urzędników uprawnionych do aresztowania albo wydawania poleceń na bezwiedne spisanie środków pieniężnych Klienta lub zawiedzenie wypłaty środków pieniężnych z konta Klienta, Instytucja bez oddzielnego powiadomienia ma prawo przelać środki z Konta Karty Klienta na Konto Paysera Klienta i odpowiednio wykonywać polecenia upoważnionych osób i (lub) instytucji.

5. Blokowanie Karty

5.1. Jeżeli Posiadacz Karty (Klient) stracił Kartę(-y) i podejrzewa, że Środki identyfikacji stały się znane dla osób trzecich lub zauważy na Koncie dokonywane nielegalne operacje, Klient powinien natychmiast powiadomić o tym Instytucję: ustanie (dzwoniąc przez całą dobę na telefon +37052071558) lub pisemnie (pomoc@paysera.pl); po otrzymaniu powiadomienia Karta zostanie zablokowana. Klient może też sam zablokować Kartę na swoim Koncie. Podczas blokowania Karty, Instytucja może zażądać wypełnienia dodatkowych dokumentów na Koncie i (lub) złożenia dodatkowych danych. Korzystanie z zablokowanej Karty jest zabronione. Jeżeli Posiadacz Karty (Klient) podejrzewa, że Karta została skradziona, jej Środki identyfikacji stały się znane dla osób trzecich i (lub) na Koncie są dokonywane nielegalne operacje, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym właściwe instytucje.

5.2. Jeżeli Klient ma kilka Kart i traci jedną z nich lub podejrzewa, że Środki identyfikacji jednej z Kart stały się znane dla osób trzecich lub tylko z jedną z Kart są wykonywane nielegalne operacje płatnicze, blokowana jest tylko ta jedna Karta, a z pozostałych Kart Klient może korzystać bez ograniczeń. 

5.3. Klient powinien nie później, niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych po ustnym powiadomieniu, opisanym w punkcie 5.1, pisemnie potwierdzić Instytucji w ustnym powiadomieniu podane okoliczności, czas i miejsce straty Karty lub jej Środków identyfikacji. Jeżeli Posiadacz Karty nie dopełni tego obowiązku przez określony termin uważa się, że Posiadacz Karty stracił Kartę lub Środki identyfikacji stały się znane dla osób trzecich z powodu rażącego niedbalstwa Posiadacza Karty. 

5.4. Jeżeli Klient podejrzewa, że Karta została skradziona, jej Środki identyfikacji stały się znane dla osób trzecich i (lub) na Koncie są wykonywane nielegalne operacje, ale nie powiadomił o tym kompetentne instytucje, uważa się, że Klient stracił Kartę, Środki identyfikacji stały się znane dla osób trzecich lub na Koncie są wykonywane nielegalne operacje z powodu rażącego niedbalstwa Klienta.

5.5. Posiadacz Karty zobowiązuje się dostarczyć Instytucji wszystkie informacje, potrzebne dla zbadania sprawy straty, kradzieży lub sfalsyfikowania Karty i (lub) jej Środków identyfikacji.

5.6. Jeżeli płacąc w punktach sprzedaży lub korzystając z bankomatów Posiadacz Karty nieprawidłowo wprowadzi kod PIN Karty 3 razy z kolei, Karta jest blokowana na zawsze. 

5.7. Instytucja ma prawo jednostronnie zablokować Konto (całkowicie lub częściowo zawiesić operacje płatnicze na Koncie) i (lub) Kartę (całkowicie lub częściowo zabronić z niej korzystać), rozwiązać niniejszy Załącznik, zamknąć Konto i stosować inne w Umowie ogólnej przewidziane środki, jeżeli:

5.7.1. Posiadacz Karty (Klient) nie przestrzega się podstawowych warunków korzystania z Karty;

5.7.2. Klient jest dłużny dla Instytucji;

5.7.3. istnieją inne podstawy określone przez prawo lub Umowę ogólną.

5.8. Jeżeli Karta została zablokowana z inicjatywy Klienta, Instytucja może odblokować Kartę tylko jeżeli zniknęły podstawy do blokowania Karty i Instytucja otrzymała pisemną prośbę Klienta. Klient może sam odblokować Kartę na swoim Koncie, jeżeli zniknęły podstawy do blokowania Karty. Jeżeli Karta została zablokowana na zawsze, odblokować ją nie ma możliwości. Zablokowana Karta może być zamieniona na nową po prośbie Klienta. 

5.9. Instytucja nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Posiadacza Karty (Klienta), jeżeli Karta została zablokowana według porządku określonego w niniejszym Załączniku.

6. Wymagania bezpiecznego korzystania z Karty

6.1. Posiadacz Karty (Klient) powinien: 

6.1.1. po otrzymaniu Karty, podpisać się na niej; 

6.1.2. nie zginać Karty, chronić ją od wody, wysokiej temperatury, pola elektromagnetycznego, mechanicznej szkody i innych uszkodzeń; 

6.1.3. nie korzystać z Karty, nie ujawniać jej Środków identyfikacji osobom trzecim, a także nie pozwolić i nie stwarzać dla nich warunków do korzystania z Karty lub ujawnienia Środków identyfikacji; 

6.1.4. nie ujawniać Środków identyfikacji Karty (przekazanie Karty dla wykonania operacji nie uważa się za ujawnienie takich danych); 

6.1.5. nie wysyłać Karty pocztą ani na Litwie, ani za granicą, a po korzystaniu z bankomatu nie zostawiać Karty w bankomacie; 

6.1.6. uważać Kartę za cenny dokument i chronić ją w taki samy sposób, jak i pieniądze, czeki i inne cenne dokumenty. 

6.2. Instytucja poleca zapamiętać kod PIN Karty i nie zapisywać go na Karcie, w notatkach, na karteczce lub indziej, a także nie wpisywać go do telefonu komórkowego, poczty elektronicznej lub innego urządzenia elektronicznego. Odpowiednio, poleca się nigdzie dodatkowo nie zapisywać i nie przechowywać Środków identyfikacji Karty. Środki identyfikacji stanowią informacje poufne, za ujawnienie których i wykonanie wszystkich operacji z ich pomocą odpowiedzialność ponosi sam Klient.

7. Pozostałe warunki

7.1. Karta jest ważna przez 4 (cztery) lata. Jeżeli Karta została uszkodzona, zablokowana lub zmieniły się dane Posiadacza Karty, Klient ma prawo złożyć zapytanie na wyprodukowanie nowej Karty, która będzie ważna przez 4 (cztery) lata.

7.2. Wygaśnięcie ważności Karty nie anuluje ważności Umowy ogólnej. Jeżeli wygasa ważność Umowy ogólnej, z Karty nadal można korzystać aż zostaną wykorzystane wszystkie środki na Koncie Karty, a w sprawie zwrotu środków na Koncie Klient powinien zwracać się do Emitenta; w takim wypadku Klient nie będzie mógł zarządzać Kartą poprzez swoje Konto w Systemie.

7.3. Instytucja ma prawo:

7.3.1. bez oddzielnej zgody Klienta przekazać prawa roszczenia wynikające z niniejszego Załącznika dla osób trzecich;

7.3.2. spisać zadłużenie Klienta, a także opłaty należne do Instytucji z kont Klienta w systemie Paysera.

7.4. Klient powinien:

7.4.1. Na Koncie podać swoje aktualne dane kontaktowe, dokładny adres, na który zostanie wysłana Karta i inne wiadomości związane z Kartą (adres można zmieniać nie częściej, niż każde 90 dni. W razie potrzeby zmieniać adres częściej, Klient powinien skontaktować się z Instytucją). Jeżeli Klient nie otrzymuje Karty, Klient powinien postarać się dowiedzieć się dlaczego jej nie otrzymał;

7.4.2. ponieść odpowiedzialność za wszystkie straty, wynikające z korzystania z Karty, i natychmiast je pokryć;

7.4.3. powiadomić o odmowie korzystania z Karty za 1 (jeden) miesiąc do wygaśnięcia ważności Karty, aby Instytucja nie odnowiła Karty i nie spisała opłat za Kartę;

7.4.4. powiadomić Instytucję o chęci rozwiązania niniejszego Załącznika i zapłacić opłaty za odmowę od Karty do wygaśnięcia jej ważności;

7.4.5. zapewnić aby Posiadacz Karty przestrzegał się niniejszego Załącznika, Umowy ogólnej, innych obowiązujących postanowień, a także ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania Posiadacza Karty;

7.4.6. regularnie, ale nie rzadziej niż raz w miesiąc sprawdzać wyciąg z Konta i w nim zawarte operacje płatnicze.

7.5. Klient bierze na siebie wszelkie straty poniesione z powodu korzystania z Karty, jeżeli one wynikają z nieuczciwych działań, umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Klienta albo w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

7.6. Instytucja / Emitent nie ponosi odpowiedzialności:

7.6.1. jeżeli osoba trzecia odmawia przyjęcia Karty, wypłaty gotówki lub z powodu działań osoby trzeciej transakcja Kartą nie może być potwierdzona;

7.6.2. jeżeli podczas opłaty Kartą z dowolnej przyczyny nie zależnej od Emitenta lub Instytucji nie jest otrzymywane potwierdzenie opłaty;

7.6.3. jeżeli osoba trzecia zaświadczyła lub sprzedała niejakościowe usługi lub towar, za które Klient zapłacił Kartą;

7.6.4. za wtórne straty oraz szkody poniesione korzystając z Karty;

7.6.5. za realizację i warunki przeznaczonych dla Klienta programów lojalnościowych lub rabatowych osób trzecich.

8. Pretensje

8.1. Klient ma prawo składać Instytucji pisemne pretensje (skargi):

8.1.1. z powodu błędów w wyciągu lub spornych autoryzowanych operacji nie później, niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia spisania środków z Konta;

8.1.2. z powodu spornych nieautoryzowanych lub nienależycie autoryzowanych operacji nie później, niż w ciągu 13 (trzynastu) miesięcy od dnia spisania środków z Konta;

8.1.3. do pretensji należy założyć dokument, potwierdzający płatność Kartą (jeżeli taki istnieje).

8.2. Jeżeli Klient nie złoży pretensji (skargi) w ciągu określonego terminu uważa się, że Klient nie ma żadnych pretensji z powodu operacji lub Wyciągów wobec Instytucji / Emitenta.

8.3. Strony dążą do polubownego rozwiązania wynikających sporów, w tym i sporów z powodu wielkości szkody i procedury odszkodowania.