Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināts: 09/12/2020

Maksājumu iniciēšanas un kontu informācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Atvērtais savienojuma interfeiss – publisks tehniskais interfeiss savienojuma uzturēšanai starp maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzējiem, kontu informācijas pakalpojuma sniedzējiem un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas pārvalda kontus, maksātājus un saņēmējus.

Maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzējs, Kontu informācijas pakalpojuma sniedzējs, Paysera – Paysera LT, UAB, uzņēmuma reģ. Nr.: 300060819, adrese: Pilaitės pr. 16, Viļņa, LT-04352, e-pasts: [email protected], tālrunis: +370 52071558. Elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 1, izdota 2012. gada 27. septembrī, izsniedzējs un uzraugošā iestāde ir Lietuvas banka; identifikācijas kods: 188607684, adrese: Žirmūnų g. 151, Viļņa, e-pasts: [email protected], tālrunis: (8 5) 268 050; informācija par „Paysera LT“, UAB (turpmāk tekstā – Paysera) ir apkopota un tiek uzglabāta Lietuvas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Maksātājs – fiziska (privātpersona) vai juridiska persona, kurai ir norēķinu konts (konti) citā (citās) maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē (iestādēs) un kura ļauj veikt vai iesniedz maksājumu uzdevumus no norēķinu konta (kontiem), izmantojot Paysera sniegtos pakalpojumus, kas aprakstīti šajos Noteikumos.

Maksājumu iniciēšanas pakalpojums, MIP – maksājumu pakalpojums, kad maksājuma uzdevums tiek ierosināts pēc Maksātāja pieprasījuma no norēķinu konta, kas atvērts citā maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē, caur maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzēju.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, MPS – saskaņā ar šiem noteikumiem par Maksājumu pakalpojumu sniedzēju tiek uzskatīta iestāde, kurā Maksātājam ir norēķinu konts, no kura viņš/-a plāno veikt maksājumu (piemēram, bankas, citas kredītiestādes u.c.).

Kontu informācijas pakalpojums, KIP – maksājumu pakalpojums, kad ar interneta starpniecību tiek sniegta konsolidēta informācija par vienu vai vairākiem Maksātāja norēķinu kontiem cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē.

Noteikumi – šie Maksājumu iniciēšanas un Kontu informācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

MIP un KIP vispārīgās iezīmes

1. Šie Noteikumi nosaka MIP un KIP darbību Paysera sistēmā, sniedz MIP un KIP galvenās iezīmes, regulē Maksātāja personas datu apstrādi, lai Maksātājam nodrošinātu MIP un KIP.

2. Paysera piedāvātais KIP ļauj Maksātājam, kurš plāno izmantot MIP, saņemt informāciju par viņa kontiem citās MPS iestādēs, attiecīgo kontu atlikumu un/vai izvēlieties kontu, kurā Maksātājs plāno uzsākt maksājumu, izmantojot Paysera atbalstītu atvērto savienojuma interfeisu.

3. Izmantojot Paysera sniegto MIP, Maksātājam ir iespēja iniciēt un apstiprināt (autorizēt) Paysera automātiski ģenerētu Maksātāja maksājuma uzdevumu Maksātāja MPS iestādei.

4. Paysera Maksātājam nepiemēro komisijas maksu ne par KIP, ne par MIP nodrošināšanu. Tomēr saskaņā ar šiem Noteikumiem Maksātājs ir informēts, ka Maksātājam tiks piemērota MPS iestādes standarta pārskaitījuma komisijas maksa par attiecīgo pārskaitījuma veidu, kuru ietur Maksātāja MPS. Ja Maksātāja MPS informē par šādu pārskaitījuma cenu, Paysera par to informē arī Maksātāju pirms maksājuma apstiprināšanas.

MIP un KIP darbības detalizēts apraksts

5. Pirms KIP un MIP sniegšanas Maksātājs tiek skaidri un nepārprotami informēts, ka pakalpojumus Paysera sniegs saskaņā ar šiem Noteikumiem un tikai ar Maksātāja piekrišanu. Iepazīstoties ar minēto informāciju un Noteikumiem, Maksātājs izsaka piekrišanu MIP un KIP uzsākšanai ar savām darbībām, proti, atkarībā no Maksātāja tehniskās integrācijas – vai nu noklikšķinot uz piekrišanas pogas jaunā logā, vai arī citādi izvēloties uzsākt MIP un KIP sniegšanu. Maksātājs arī apstiprina savu piekrišanu vēlāk, ievadot pieslēgšanās datus sava MPS internetbankā un apstiprinot Paysera ģenerēto maksājuma uzdevumu.

6. Maksātājs pauž piekrišanu MIP KIP nodrošināšanai un ievada savus internetbankas datus, lai pieslēgtos savam MPS, izmantojot Paysera atbalstīto atvērtā savienojuma interfeisu, kur automātiski tiek ģenerēts un iniciēts maksājuma uzdevums. Izpildot šo darbību, Paysera nevāc, neuzkrāj un neuzglabā nekādus Maksātāja sniegtos internetbankas datus (personalizētus drošības datus). Informācija, kuru Maksātājs izmanto, lai pieslēgtos internetbankai (klienta ID, parole, ģenerētie kodi, kodu karšu paroles u.c.), tiek šifrēta un izmantota tikai vienu reizi maksājuma uzdevuma iniciēšanai, konta informācijai un tikai vienas sesijas laikā.

7. Izmantojot Paysera MIP, Maksātājs savā vārdā un vienpusēji iniciē maksājuma uzdevuma iesniegšanu izvēlētajam MPS. Maksātājs var atcelt maksājumu līdz brīdim, kad maksājums ir apstiprināts (autorizēts). Vēlēšanos atcelt maksājumu Maksātājs izsaka, pārtraucot sesiju un neapstiprinot (neautorizējot) maksājuma uzdevumu.

8. Izmantojot Paysera nodrošināto KIP, MIP laikā Maksātājam tiek sniegta informācija par Maksātāja kontu(-iem) noteiktā MPS iestādē. Ja Maksātājam ir vairāki norēķinu konti konkrētā MPS iestādē, Maksātājs var izvēlēties kontu, no kura plāno veikt maksājumu.

9. Izmantojot Paysera sniegto MIP, pēc tam, kad Maksātājs ir pieslēdzies savam MPS caur Paysera atbalstīto atvērto savienojuma interfeisu, Paysera automātiski ģenerē maksājumu saskaņā ar Paysera sniegtajiem Maksātāja datiem, kā arī:

9.1. Paysera tiek norādīts kā saņēmējs, un maksājuma mērķa laukā Maksātājam tiek sniegta informācija par gala saņēmēju;

9.2. ja gala saņēmējs ir Paysera klients, maksājuma mērķis tiek norādīts automātiski pēc gala saņēmēja datiem, lai gala saņēmējs varētu viegli atpazīt Maksātāja veikto maksājumu, t.i., iegādātās preces vai pakalpojumus, kā arī maksājuma mērķi;

9.3. tiek norādīta maksājuma summa, kas automātiski ģenerēta MIP sniegšanas laikā un ko Maksātājs apstiprina maksājuma uzdevuma iniciēšanas laikā;

9.4. pēc maksājuma uzdevuma izveidošanas summu, saņēmēju vai citus darījuma datus mainīt nevar.

10. Maksātājam jāapstiprina (jāautorizē) maksājuma uzdevums, kuru automātiski izveido Paysera.

11. Pēc veiksmīgas maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniegšanas Paysera, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, sniedz Maksātājam un gala saņēmējam apstiprinājumu par pareizu maksājuma uzsākšanu un veiksmīgu izpildi, kas vienlaikus ir arī apstiprinājums, ka maksājums ir atbilstoši uzsākts Maksātāja MPS iestādē. Papildus šai informācijai Paysera iesniedz citus datus, kas saņemti maksājuma darījuma laikā, kas ļauj Maksātājam un gala saņēmējam atpazīt maksājumu, summu un datus, kas nepieciešami, lai gala saņēmējs atpazītu Maksātāju.

12. Paysera informē gala saņēmēju par veiksmīgu maksājuma izpildi.

13. Sniedzot MIP, Paysera nodrošina Maksātāju un gala saņēmēju ar datiem, kas ļauj identificēt maksājumu un Maksātāju.

14. Sniedzot MIP un/vai KIP, Paysera nevienā brīdī neuzglabā Maksātāja naudas līdzekļus.

Atbildība

15. Paysera uzņemas pilnu atbildību par Maksātāja maksājuma pareizu iesniegšanu Maksātāja izvēlētajā MPS, kā arī par Maksātāja iesniegto pieslēgšanās datu internetbankai drošību un konfidencialitāti.

16. Gadījumā, ja Paysera ir nodrošinājusi MIP saskaņā ar Maksātāja uzsākto maksājumu un saskaņā ar šo informāciju Maksātāja norādītie naudas līdzekļi ir ieskaitīti saņēmēja kontā, bet kāda iemesla dēļ līdzekļi nav norakstīti un nav pārskaitīti vai ir atgriezti Maksātājam, Paysera uzskata šādus naudas līdzekļus par Maksātāja parādu gala saņēmējam.

17. Ja Maksātājs uzzina par nesankcionētu vai neatbilstoši izpildītu maksājuma darījumu, izmantojot Paysera pakalpojumus, Maksātājam jāsazinās ar sava norēķinu konta operatoru kārtībā, kāda noteikta līgumos ar viņa konta operatoru.

Datu aizsardzība

18. Nodrošinot pārskaitījumu drošību un Maksātāju datu konfidencialitāti, Paysera nesaglabā ar personalizētajiem drošības datiem saistītos Maksātāja datus (piemēram, unikālos identifikatorus, paroles vai maksājuma uzdevuma apstiprinājuma (autorizācijas) kodus) izmantotajās informācijas tehnoloģiju sistēmās un serveros. Visus šos datus iesniedz pats personas datu subjekts un/vai MPS.

19. Visi Maksātāja internetbankas personalizētie pieslēgšanās dati (personalizētie drošības dati) tiek izmantoti tikai vienreizējas sesijas laikā; sūtīšanas laikā tie tiek šifrēti un nav redzami, atgūstami vai izmantojami Paysera sistēmā. Ikreiz, kad Maksātājs iesniedz pieprasījumu iniciēt maksājumu un/vai pieprasa konta informāciju, viņam atkārtoti jāapstiprina sava identitāte MPS, kas pārvalda Maksātāja kontu.

20. Visi dati, ko Maksātājs sniedz Paysera sistēmā maksājuma izpildes procesā, tiek pārsūtīti MPS iestādei, izmantojot drošu kanālu, kas nodrošināts ar SSL sertifikātu. Tādēļ Maksātāja internetbankas pieslēgšanās dati un maksājuma uzdevuma apstiprināšanas (autorizācijas) kodi ir drošībā, un tos nevar pārņemt trešās personas.

21. Lai nodrošinātu MIP un KIP sniegšanu Paysera sistēmā, var tikt apstrādāti šādi dati (ieskaitot personas datus): Maksātāja pilns vārds, personas kods, maksājuma datums, maksājuma summa, maksājuma mērķis, e-pasta adrese, IP adrese, Maksātāja kontu saraksts un to atlikums un Maksātāja konta numurs.

22. Paysera apstrādā Maksātāja personas datus, pamatojoties uz tiesību aktiem, kas regulē maksājumu pakalpojumus, un nepieciešamību izpildīt līgumu par MIP un KIP nodrošināšanu, kurā puse ir datu subjekts. 

23. Paysera apstrādā Maksātāja datus (ieskaitot personas datus) saskaņā ar šādiem noteikumiem:

23.1. nodrošina, ka informācija par Maksātāju, kas saņemta MIP vai KIP laikā, tiek sniegta tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu vai ievērotu tiesību aktos noteikto;

23.2. neuzglabā sensitīvus Maksātāja maksājuma datus, t.i., datus, kurus var izmantot krāpniecisku darījumu veikšanai un kas ietver personalizētus drošības datus;

23.3. nodrošina, ka personalizētie drošības dati nav pieejami citām personām, izņemot Maksātāju un personalizēto drošības datu izsniedzēju (attiecīgo MPS);

23.4. nevāc un neapstrādā datus mērķiem, kas nav saistīti ar MIP un/vai KIP nodrošināšanu;

23.5. ir piekļuve tikai norādītajiem norēķinu kontiem un informācijai par saistītajiem maksājumu darījumiem;

23.6. nemaina maksājuma uzdevumā norādītos Maksātāja personas datus;

23.7. īsteno personu datu apstrādi regulējošajos tiesību aktos noteiktos atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas un jebkādas citas nelikumīgas izmantošanas;

23.8. īsteno pasākumus, lai novērstu MIP vai KIP izmantošanu personām, kuras cenšas iegūt vai kontrolēt naudas līdzekļus ar viltu.

24. Maksātājam ir tiesības iepazīties ar Paysera apstrādātajiem personas datiem. Maksātājam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Paysera apstrādā viņa personas datus, un, ja tas notiek, iepazīties ar to un saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati tiek savākti, kāds ir to apstrādes mērķis un kam tie ir vai var tikt iesniegti; saņemt no Paysera viņa personas datu kopijas saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteikto kārtību. Paysera, saņēmusi rakstisku pieprasījumu no Maksātāja, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniedz pieprasītos datus rakstiski vai norāda iemeslus, kāpēc atteikusies izpildīt šādu pieprasījumu. Datus var sniegt bez maksas vienu reizi kalendārajā gadā, bet citos gadījumos par datu sniegšanu var piemērot komisijas maksu, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas. Vairāk par tiesībām piekļūt personas datiem un attiecīgo procedūru.

25. Maksātājam ir tiesības lūgt Paysera labot nepareizus un/vai kļūdainus personas datus vai sniegt pilnīgus datus bez maksas, iesniedzot pieprasījumu.

26. Maksātājam ir tiesības pieprasīt pārtraukt viņa personas datu apstrādi (dzēst datus), ja personas dati vairs nav nepieciešami tam mērķim, kuram tie tika saņemti, vai ja personas dati tika apstrādāti nelikumīgi vai ja personas dati ir jāizdzēš. izpildot likumīgu pienākumu. Maksātāja tiesības pieprasīt izdzēst viņu apstrādājamos personas datus var būt ierobežotas vai neiespējamas Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēja juridisko saistību dēļ aizsargāt datus par klienta identifikāciju, maksājuma darījumiem, noslēgtajiem līgumiem un tā tālāk, likumā noteiktajā laika posmā.

27. MIP un/vai KIP nodrošināšanai Maksātāja personas dati pēc to saņemšanas tiek glabāti 3 gadus.

28. Pieprasījumus par piekļuvi datiem, to labošanu un dzēšanu Maksātājs nosūta uz e-pastu [email protected]. Paysera pilnvarotā datu aizsardzības speciālista e-pasts: [email protected].

29. Sniedzot MIP un/vai KIP pakalpojumu, Maksātāja ierīcē sesijas laikā tiek uzstādīts nepieciešamais sīkfails PHPSESSID, kas nodrošina pareizu MIP un/vai KIP pakalpojuma izpildi. Maksātājs var mainīt sava pārlūka iestatījumus, lai sīkdatne netiktu pieņemta vai tiktu izdzēsta, tomēr tādā gadījumā MIP un/vai KIP pakalpojums nebūtu pieejams tehnisku iemeslu dēļ. 

Nobeiguma noteikumi

30. Maksātājam, kurš izmanto Paysera pakalpojumus, ieteicams iepazīties ar vadlīnijām un ieteikumiem drošai Paysera sistēmas izmantošanai.

31. Šie Noteikumi ir pakļauti Lietuvas Republikas likumiem, pat ja strīds starp Maksātāju un Paysera ir citas valsts, nevis Lietuvas Republikas, jurisdikcijā.

32. Maksātājam ir tiesības iesniegt pretenzijas un sūdzības par sniegtajiem pakalpojumiem pa e-pastu [email protected]. Maksātāja rakstiska pretenzija jāizskata ne vairāk kā 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas. Izņēmuma gadījumos, kad no Paysera neatkarīgu apstākļu dēļ atbilde nevar tikt sniegta 15 darba dienu laikā, Paysera sniedz pagaidu atbildi. Jebkurā gadījumā atbilde jāsniedz ne vairāk kā 35 darba dienu laikā.

33. Ja Maksātājs nav apmierināts ar Paysera piedāvāto risinājumu, Maksātājam ir tiesības izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un:

33.1. iesniegt prasību Lietuvas Bankā, adrese Totorių g. 4, LT-01121 Viļņa, un/vai pa e-pastu [email protected];

33.2. ja Maksātājs ir lietotājs, viņam ir arī tiesības sazināties ar Lietuvas Banku kā iestādi, kas risina patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā (plašāka informācija).

34. Gadījumā, ja strīds netiek atrisināts, savstarpēji vienojoties, vai kādā citā strīdu izšķiršanas ārpustiesas kārtībā, strīdu izšķir tiesa, ievērojot likumā noteikto kārtību atbilstoši Paysera biroja atrašanās vietai.

35. Persona, izmantojot KIP un MIP Paysera sistēmā, apstiprina, ka ir iepazinusies ar šiem Noteikumiem.

36. Paysera patur tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, un šādi grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Paysera vietnē.

Noteikumu vēsture

Maksājumu iniciēšanas un kontu informācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumu versija līdz 20/07/2020

Maksājumu iniciēšanas un kontu informācijas pakalpojuma sniegšanas noteikumu versija līdz 09/12/2020