Съвместни администратори на лични данни

Координатор на мрежата на Paysera

Държава: Обединено кралство
Име: Paysera Ltd
Фирмен код: 10001367
Адрес: 38 Ridding Lane, Greenford, England, UB6 0JY
E-mail: dpo@paysera.com

Други държави:

Държава: България
Име: Пейсера България АД
ЕИК: 206181036
Адрес: България, гр. София бул. "Акад. Иван Евстратиев Гешов" No 40, ет. 5
E-mail: dpo@paysera.bg
Телефон: +359 2 494 97 70

Държава: Латвия
Име: SIA Paysera Latvia
Фирмен код: 40103996450
Адрес: Duntes 23A, Riga, LV-1005, Latvia
E-mail: g.gudermanis@paysera.lv
Телефон: +371 26681188