Такси по държава и категории на Paysera проект

Получаване на плащания в Австрия

# Комисионната се състои от таксата, начислявана от банката или системата, и комисионната за категорията на Paysera проект.
Тип плащане Описание Процент Минимална такса Максимална такса Фиксирана такса

Услуга Paysera BankLink
Няма резервация на плащане. 1,0 % - 0,40 EUR -
Banks of Austria by Trustly
Banks of Austria
Резервация на плащане - 24 часа. 1,0 % 0,20 EUR - -

Разплащателни карти
Повече информация... от 1,1 % - - -

Система Webmoney
Резервация на плащане – 1 час.
Може да се активира само за юридически лица, които не са регистрирани в каталога Megastock. Спазването на условията за ползване на Webmoney е задължително
.
0,8 % 0,01 USD 50,00 USD -

Международен превод в EUR
Няма резервация на плащане. - - - 0,58 EUR

Международен превод в USD
Няма резервация на плащане. - - - 2,18 EUR

Допълнителни системи
Резервация на плащане - 24 часа.
Активират се по заявка и отделно от останалите методи на плащане.
 
More information...
от 0,3 % - - -