Pdf
Grįžti į turinį

Paskelbta: 2020.07.20

Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugos (escrow) sąlygos ir terminai

Terminai:

Paysera – sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugos teikėja, sandorio tarp Pirkėjo ir Pardavėjo tarpininkė. 

Pardavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, norintis parduoti prekę ar paslaugą ir sandoriui įvykdyti naudojantis sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugą.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, norintis pirkti prekę ar paslaugą ir sandoriui įvykdyti naudojantis sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugą.

Sandorio šalis (šalys) – sandorio dalyvis (-iai): Paysera, Pardavėjas, Pirkėjas visi kartu arba atskirai po vieną.

Sąlyginio deponavimo turtas – prekė, paslauga, objektas, kurio nuosavybės perdavimo tikslu sudaromas Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio sandoris bei pasinaudojama Paysera sąlyginio deponavimo sąskaita.

Sąlyginio deponavimo paslaugos turinys:

Paysera Pirkėjui ir Pardavėjui suteikia sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugą sąlyginio deponavimo sąskaitos sutartyje (toliau – Sutartis) numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

Šalys, norinčios pasinaudoti Paysera sąlyginio deponavimo sąskaitos paslauga, turi būti arba tapti Paysera klientais, jei tokiais dar nėra. 

Paysera pasilieka sau teisę savo nuožiūra neteikti sąlyginio deponavimo paslaugos ir nėra įsipareigojusi pagrįsti savo atsisakymo priežasties Pirkėjui ir (ar) Pardavėjui.

Sąlyginio deponavimo sąskaitos naudojimas:

  • Pirkėjas įsipareigoja pervesti sąlyginio deponavimo sumą į Sąlyginio deponavimo sąskaitą po Sutarties pasirašymo.
  • Pirkėjo pervestą sąlyginio deponavimo sumą Paysera laiko atskiroje sąlyginio deponavimo jungtinėje sąskaitoje, kurią mato visos Sutarties šalys paslaugos sutarties galiojimo metu, tol, kol lėšos yra išmokamos Pardavėjui ar grąžinamos Pirkėjui Sutartyje nurodyta tvarka. 
  • Pardavėjas perduoda sąlyginio deponavimo turtą Pirkėjui (arba trečiajai šaliai – tarpininkui, logistikos kompanijai ir pan.) ir pateikia turto perdavimo faktą patvirtinančius dokumentus.
  • Pirkėjas patvirtina, kad gavo ir priima sąlyginio deponavimo turtą.
  • Paysera perveda sąlyginio deponavimo suma Pardavėjui. 

Pirkėjas ir Pardavėjas tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį pateikiant Paysera bendrą prašymą grąžinti lėšas. Nutraukiant sutartį, Šalys privalo atsiskaityti už faktiškai iki jos nutraukimo atliktus sutartinius įsipareigojimus. Paysera tokiu atveju turi teisę pasilikti pusę paslaugos mokesčio. 

Paysera neturi teisės atlikti jokių išskaitymų iš Sąlyginio deponavimo sumos, išskyrus kai tai aiškiai numatyta Sutartyje arba gautas valstybės institucijos nurodymas nurašyti lėšas ar kitaip apriboti pinigines lėšas. 

Paysera neskaičiuoja ir nemoka palūkanų už lėšas, esančias sąlyginio deponavimo sąskaitoje.

Sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugos mokesčiai:

Už sąlyginio deponavimo paslaugą mokamas Paysera nustatytas paslaugos mokestis. Paslaugos kainas galima rasti Paysera svetainėje.

Jei Sutarties sąlygose nustatyta, kad visus ar dalį mokesčių už sąlyginio deponavimo paslaugą sumoka Pirkėjas, Pirkėjas pervesdamas sąlyginio deponavimo sumą, prideda ir sąlyginio deponavimo sutarties mokesčio (mokesčių) sumą (sumas). 

Jei Sutarties sąlygose nustatyta, kad visus ar dalį mokesčių sumoka Pardavėjas, Paysera prieš pervesdama sąlyginio deponavimo sumą Pardavėjui iš šios sumos išskaičiuoja sąlyginio deponavimo paslaugos mokesčio (mokesčių) sumą (sumas). 

Jei Sutarties vykdymo metu Pirkėjas ir (ar) Pardavėjas nusprendžia pakeisti Sutarties sąlygas, gali būti imamas Sutarties pakeitimo mokestis. 

Jei nuo Paysera nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas neperduoda sąlyginio deponavimo turto Pirkėjui ar nepateikia tai patvirtinančių dokumentų ar dėl kokių nors kitų priežasčių Pirkėjo ir Pardavėjo sandoris neįvyksta, tai nesudaro pagrindo atleisti Pirkėją ir (ar) Pardavėją nuo įsipareigojimo sumokėti sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugos mokesčio.  

Duomenų apsauga:

Pirkėjui ir Pardavėjui yra žinoma, kad Paysera tvarko Pirkėjo ir Pardavėjo atstovų Asmens duomenis, tikslu suteikti sąlyginio deponavimo sąskaitos paslaugą ir vykdyti kitus įsipareigojimus pagal Sutartį. Šalys užtikrina asmens duomenų, gautų vykdant Sutartį, saugumą. 

Asmens duomenys naudojami tiek, kiek reikia Sutarčiai įgyvendinti. Tretiesiems asmenims minėti duomenys negali būti atskleisti be šių duomenų subjekto sutikimo, išskyrus įstatymų ar Sutarties nustatytus atvejus.

Asmens duomenų saugojimo terminai ir apsaugos klausimai yra reglamentuojami Paysera bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties priede „Privatumo politika“, su kuria Pirkėjas ir Pardavėjas susipažino, supažindino savo atstovus ir įsipareigoja laikytis. 

Paysera, kaip sandorių tarpininko patirtis:

Paysera yra žinomas ilgametis finansų rinkos dalyvis, įmokų surinkimo internetu lyderis Baltijos šalyse. Įstaiga užtikrina saugų ir sklandų tarpininkavimą tiek paprastuose, tiek sudėtinguose sandoriuose. 

Įmokėtų lėšų saugumas:

Nuo 2012 m. Paysera yra licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, kuri turi teisę vykdyti veiklą, susijusią su elektroninių pinigų leidimu ir mokėjimo paslaugų teikimu visose Europos Sąjungos šalyse. Elektroninių pinigų įstaigos licenciją išdavė Lietuvos Bankas. Įstaiga yra periodiškai tikrinama ir audituojama Lietuvos Respublikos centrinio banko. Jis užtikrina skaidrią ir nepriekaištingą veiklą bei finansinių rodiklių siekimą.

Piniginės lėšos, laikomos Paysera sąskaitoje, yra saugomos pagal Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalį, kur sakoma, kad klientų lėšos yra:

  • laikomos tik specialiose, klientų lėšoms laikyti skirtose bankų sąskaitose;
  • nenaudojamos įmonės reikmėms, nėra skolinamos ar investuojamos;
  • į jas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal elektroninių pinigų įstaigos skolas.