Rizikos valdymo skyriaus vadovas (-ė)

Darbo vieta: Vilnius

Tu būsi atsakingas (-a) už:

 • visų įstaigos reikšmingų rizikų valdymą (operacinė, likvidumo, rinkos ir kt.);
 • partnerių ir limitų vertinimą sistemų kūrimą;
 • investavimo limitų kontroliavimą;
 • partnerių lėšų pervedimo kontrolę;
 • dalyvavimą atliekant reikšmingiausių įstaigos rizikos incidentų tyrimus ir išvadų teikimą;
 • operacinių įvykių žurnalo vedimą ir vertinimą;
 • dalyvavimą Rizikos komiteto posėdžiuose;
 • informacijos apie rizikas su kuriomis susiduria įstaiga, jų rinkimą, kaupimą, analizavimą ir apibendrinimą;
 • ketvirtinių operacinių įvykių ataskaitų rengimą;
 • konsultavimą kitų įstaigos skyrių darbuotojų dėl rizikos reikalavimų laikymosi ir vykdymo klausimų;
 • pasiūlymų teikimą įstaigos generaliniam direktoriui dėl efektyvių ir kryptingų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo.

Iš Tavęs tikimės vidinės motyvacijos ir:

 • išmanymo ir analizavimo elektroninių pinigų ir mokėjimų rinkos pokyčių, konkurencinės aplinkos;
 • patirties rizikos valdymo procesuose;
 • aukštojo išsilavinimo;
 • puikių anglų kalbos žinių;
 • organizuotumo, atsakingumo bei kruopštumo.

Verta būti Paysera darbuotoju, nes:

 • galėsi planuoti savo laiką ir dirbti pagal lankstų darbo grafiką;
 • turėsi galimybę realizuoti savo idėjas tarptautinėje, greitai augančioje kompanijoje;
 • tau bus suteiktos visos galimybės tobulėti profesinėje srityje;
 • galėsi skanauti sveikų užkandžių ir šviežių vaisių darbo metu;
 • dirbsi su jauna ir linksma komanda, kuri turi reguliarias pramogas ir tradicijas.

Kandidatams

Jei norite prisijungti prie mūsų kolektyvo, prašome atsiųsti savo CV su antrašte „ Rizikos valdymo skyriaus vadovas (-ė) “ el. pašto adresu darbas@paysera.lt. Informuojame tik atrinktus tinkamus kandidatus, bet dėkingi būsime visiems atsiuntusiems savo CV.