Оператори: Maroc Tel Prepaid, Meditel, Wana 
Валута: MAD 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 365 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Maroc Tel Prepaid 5,00 MAD 4,17 MAD 0,25 MAD 6,00 %
Meditel 5,00 MAD 4,17 MAD 0,50 MAD 12,00 %
Wana 5,00 MAD 4,17 MAD 1,50 MAD 36,01 %