Всички държави

Киргизстан 

Оператори: Beeline, Megacom, O! 
Валута: KGS 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Beeline 50,00 KGS 41,67 KGS 8,40 KGS 20,15 %
Megacom 50,00 KGS 41,67 KGS 8,40 KGS 20,15 %
O! 50,00 KGS 41,67 KGS 11,17 KGS 26,80 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Beeline 100,00 KGS 83,33 KGS 16,79 KGS 20,15 %
Megacom 100,00 KGS 83,33 KGS 16,79 KGS 20,15 %
O! 100,00 KGS 83,33 KGS 22,33 KGS 26,80 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Beeline 250,00 KGS 208,33 KGS 41,98 KGS 20,15 %
Megacom 250,00 KGS 208,33 KGS 41,98 KGS 20,15 %
O! 250,00 KGS 208,33 KGS 55,83 KGS 26,80 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Beeline 300,00 KGS 250,00 KGS 50,38 KGS 20,15 %
Megacom 300,00 KGS 250,00 KGS 50,38 KGS 20,15 %
O! 300,00 KGS 250,00 KGS 67,00 KGS 26,80 %