Оператори: Vodafone, O2, METEOR, 3 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца. . 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Vodafone 0,30 EUR 0,24 EUR 0,06 EUR 24,41 %
O2 0,30 EUR 0,24 EUR 0,09 EUR 39,39 %
Meteor 0,30 EUR 0,24 EUR 0,07 EUR 28,69 %
H3G 0,30 EUR 0,24 EUR 0,08 EUR 32,75 %
Tesco Mobile 0,30 EUR 0,24 EUR 0,10 EUR 40,98 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Vodafone 0,60 EUR 0,49 EUR 0,19 EUR 38,99 %
O2 0,60 EUR 0,49 EUR 0,23 EUR 47,75 %
Meteor 0,60 EUR 0,49 EUR 0,17 EUR 33,91 %
H3G 0,60EUR 0,49EUR 0,23EUR 44,91 %
Tesco Mobile 0,60EUR 0,49EUR 0,26EUR 52,46 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Vodafone 1,00 EUR 0,81 EUR 0,32 EUR 39,46 %
O2 1,00 EUR 0,81 EUR 0,35 EUR 43,48 %
Meteor 1,00 EUR 0,81 EUR 0,29 EUR 35,43 %
H3G 1,00 EUR 0,81 EUR 0,38 EUR 47,44 %
Tesco Mobile 1,00 EUR 0,81 EUR 0,43 EUR 52,65 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Vodafone 1,25 EUR 1,02 EUR 0,43 EUR 42,17 %
O2 1,25 EUR 1,02 EUR 0,44 EUR 43,21 %
Meteor 1,25 EUR 1,02 EUR 0,36 EUR 35,43 %
H3G 1,25 EUR 1,02 EUR 0,50 EUR 48,53 %
Tesco Mobile 1,25 EUR 1,02 EUR 0,53 EUR 52,08 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Vodafone 2,00 EUR 1,63 EUR 0,78 EUR 47,67 %
O2 2,00 EUR 1,63 EUR 0,81 EUR 49,39 %
Meteor 2,00 EUR 1,63 EUR 0,58 EUR 35,43 %
H3G 2,00 EUR 1,63 EUR 0,84 EUR 51,79 %
Tesco Mobile 2,00 EUR 1,63 EUR 0,85 EUR 52,20 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъплени %
Vodafone 2,50 EUR 2,03 EUR 0,82 EUR 40,39 %
O2 2,50 EUR 2,03 EUR 0,82 EUR 40,39 %
Meteor 2,50 EUR 2,03 EUR 0,82 EUR 40,39 %
Three 2,50 EUR 2,03 EUR 0,82 EUR 40,39 %