Оператори: Zain 
Валута: IQD 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 360 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Zain 1200,00 IQD 1200,00 IQD 264,00 IQD 22,00 %