Оператори: Claro, Movistar, Entel PCS 
Валута: CLP 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 150 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Claro 900,00 CLP 756,30 CLP 189,08 CLP 25,00 %
Entel PCS 900,00 CLP 756,30 CLP 219,33 CLP 29,00 %
Movistar 900,00 CLP 756,30 CLP 189,08 CLP 25,00 %