Всички държави

Камбоджа 

Оператори: Beeline, Excell, Metfone, Smart, Cellcard, Cootel 
Валута: USD 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
0,99 USD 0,90 USD 0,25 USD 27,50 %
1,99 USD 1,81 USD 0,50 USD 27,49 %