Всички държави

Бразилия 

Оператори: Vivo, TIM, Oi, Claro 
Валута: BRL 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 270 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Claro, TIM, Oi

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,99 BRL 1,99 BRL 0,40 BRL 20,00 %
4,00 BRL 4,00 BRL 0,80 BRL 20,00 %
4,99 BRL 4,99 BRL 0,75 BRL 15,00 %

VIVO

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
2,99 BRL 2,99 BRL 0,45 BRL 15,00 %
5,99 BRL 5,99 BRL 0,90 BRL 15,00 %
4,00 BRL 4,00 BRL 0,80 BRL 20,00 %
4,99 BRL 4,99 BRL 0,75 BRL 15,00 %