Оператори: A1, T-Mobile, Drei, Orange, Yesss! 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
A1 1,10 EUR 0,92 EUR 0,31 EUR 34,00 %
Drei 1,10 EUR 0,92 EUR 0,32 EUR 35,00 %
Orange 1,10 EUR 0,92 EUR 0,32 EUR 35,00 %
T-Mobile 1,10 EUR 0,92 EUR 0,29 EUR 32,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
A1 3,00 EUR 2,50 EUR 1,25 EUR 50,00 %
Drei 3,00 EUR 2,50 EUR 1,33 EUR 53,00 %
Orange 3,00 EUR 2,50 EUR 1,33 EUR 53,00 %
T-Mobile 3,00 EUR 2,50 EUR 1,53 EUR 61,00 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
A1 5,00 EUR 4,17 EUR 2,21 EUR 53,00 %
Drei 5,00 EUR 4,17 EUR 2,42 EUR 58,00 %
Orange 5,00 EUR 4,17 EUR 2,42 EUR 58,00 %
T-Mobile 5,00 EUR 4,17 EUR 2,71 EUR 65,00 %