Всички държави

Аржентина

Оператори: Claro, Movistar, Personal, Nextel
Валута: ARS 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 180 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Claro 13,00 ARS 10,04 ARS 1,66 ARS 16,00 %
Movistar 15,00 ARS 12,00 ARS 1,32 ARS 11,00 %
Personal 15,00 ARS 12,00 ARS 1,32 ARS 11,00 %
Nextel 13,75 ARS 11,00 ARS 2,53 ARS 23,00 %