Станете част от Paysera общността и дигиталното бъдещето на разплащанията!

Защо сега?"Paysera LT" UAB e една от най-успешните Fintech компании в Европа. Нашата мисия е да направим разплащанията безгранични, удобни, бързи и достъпни за всеки, от всяка една точка на света. Вярваме в дигиталното бъдеще на разплащанията и сме изпълнени с мотивация, реалистични планове и желание да споделим своя успех с всеки един от Вас, който споделя нашите ценности.  
 

За да може визията ни да стане факт, е необходимо да се развиваме, а развитието изисква инвестиции. Бихме могли да постигнем всичко сами, но това би отнело значително повече време, отколкото ако преследваме целите си заедно с Вас, нашите инвеститори и партньори. Смятаме, че сега е подходящо време за това: растем със стабилни темпове, имаме партньори в четири европейски държави (най-малко още 3 се планират), услугите ни се предлагат в повече от 180 държави по целия свят и 2018 г. беше най-успешната ни година досега: генерирахме приходи на стойност 9.7 млн. евро.  
 

Хората, които инвестират в нас, ценим много повече от самите средства. Затова търсим инвеститори, които вярват в нашата мисия, дигиталното бъдеще на разплащанията и нашите услуги, и желаят да допринесат за нашия растеж чрез разпространяването на мисия ни сред още по-голям кръг от хора. В замяна и знак на благодарност, ще споделим с Вас част от приходите си.

УсловияИздателят на дълговите инструменти на Paysera е "Paysera Investment" UAB. Дълговите инструменти ще бъдат обвързани с бъдещите резултати на всички компании от групата на Paysera, както и на "Paysera LT" UAB. Целта на проекта е да се наберат инвестиции в размер на 2,5 млн. евро от максимално много на брой инвеститори.

Дългови инструменти могат да се придобиват само от физически лица. Минималният размер на инвестицията е 100 евро. Инвестициите ще се осъществяват през crowdfunding платформата Desico.io, собственост на UAB ‘Finansų bitė verslui', където за да се присъедини, всеки инвеститор е необходимо да бъде идентифициран потребител в системата на Paysera.

Crowdfunding кампанията стартира на 30ти април и е с продължителност две седмици. Възвръщаемостта на инвестициите започва да се изчислява, считано от тази дата. Ако целевата сума от 2,5 млн. евро бъде достигната, между инвеститорите ще бъдат разпределени до 10% от приходите от нови клиенти (за нов клиент се счита всеки потребител, който се е регистрирал в Paysera през първите две години от стартирането на crowdfunding кампанията). В случай, че възвръщаемостта, базирана на приходи от нови клиенти е по-малка от 5%, Paysera ще увеличи стойността на дохода, така че да запази възвръщаемост от 5% (на платформата на Desico е наличен калкулатор за изчисление на възвръщаемостта от инвестициите). Доходът от дълговите инструменти се изплаща на годишна база.

Вече има значителен интерес към възможността на инвестиране. В случай, че стойността на набраните инвестиции надхвърля 2,5 млн. евро, сумата на най-голямата инвестиция ще бъде намалена така, че общата сума от всички инвестиции да е равна на 2,5 млн. евро.

За какво ще се използват инвестициите?Набраните от инвестиции средства, ще бъдат предназначени за осъществяване на следните цели:

  • стартиране на процес за придобиване на лиценз за електронни пари в България, както и за развитието на дейността на Paysera на територията на Румъния;
  • развитието на „Paysera" Ltd. и активното търсене на партньори в други държави;
  • получаване на банков лиценз от Paysera LT с цел разширяване на предлаганите услуги, възможностите за сътрудничество с банки, присъединяване към нови платежни системи и развитие на други иновативни продукти и услуги.

#
Споделете успеха ни!

Преди да вземете решение, моля, запознайте се с публично достъпния документ с подробна информация.